ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kunstig intelligens

Tema: kunstig intelligens

Norsk studie: Eksamenssvar frå ChatGPT vart avslørt i 6 av 10 tilfelle

Forskarane bad 15 kollegaer om å vurdere ti svar på eit spørsmål frå ein eksamen som hadde vorte halde ved Universitetet i Agder (UiA)...

Knut (17): «No er det nok av redselen for AI»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Det er på same tid, som eg sit her og filtrerer ut 1000 brikker...

Tekstroboten ChatGPT: – Ei gåve både for «dei snille» og «dei slemme»

Sidan lanseringa i slutten av november i fjor, har ChatGPT – ein språkrobot med kunstig intelligens (KI) – underhalde og imponert mange med evna si til å...

– Vi treng desperat reguleringar av kunstig intelligens

Tilhengjarane av kunstig intelligens meiner teknologien vil revolusjonere kvardagen vår. Kritikarane vil ikkje la maskiner ta avgjerder som endrar folks liv. Den britiske ordboka Oxford...

Universitet tek kunstig intelligens-grep – tilbake til penn og papir

Dei åtte australske universiteta som høyrer til Group of Eight har no varsla at dei tek grep før årets karaktervurdering. Det melder The Guardian. Dei er...

Lærarar fortvilar over ny kunstig intelligens

Den kunstige intelligens-teknologien «ChatGPT» vart sleppt av selskapet Open AI sist veke og er alt teken i bruk av norske elevar. Dataprogrammet kan gjere...

Denne filmen er skriven av kunstig intelligens

– Uansett kva AI-en skriv er det framleis ei avgrensing. Eit menneske må tolka det. Det seier den amerikanske filmstudenten Jacob Vaus til nettstaden Vice. Saman...

Her kan du la kunstig intelligens slakta musikksmaken din i Spotify

Kunstig intelligens (AI) er utgangspunkt for ikkje reint få framtidsdystopiar. Den teoretiske fysikaren Stephen Hawking meinte til og med at AI kunne vera enda...

Mange lar seg lure, meiner forskar: Her er sju mytar om kunstig intelligens

– Kunstig intelligens blir ofte tenkt på som nesten-levande robotar à la Terminator eller Dolores i tv-serien Westworld. Men sanninga er at AI...
ANNONSE

MEIR OM AI

MEST LESE