ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klimagass

Tema: klimagass

Klimabudsjettet: Noreg i minus frå start

Ifølgje førebelse berekningar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) låg utsleppa av klimagassar i såkalla ikkje-kvotepliktig sektor i Noreg på om lag 25.370.000 tonn i 2021. Det...

Klimagassutsleppa fall med 3 prosent frå 2018 til 2019

Nedgangen svarer til ein reduksjon på 1,6 millionar tonn CO2-ekvivalentar, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). – Vi har no hatt nedgåande utsleppstal fire år på...

Ny rapport: Trur CO2-utsleppa i energiproduksjon aldri meir vil nå 2019-nivå

DNV GL kjem no med ein omfattande rapport, «Energy Transition Outlook 2020», kor det blant anna kjem fram at CO2-utsleppa i samband med energiproduksjon aldri...

Regnskogar mistar evna til å absorbera CO2

Tropiske regnskogar absorberer i dag store mengder karbon frå atmosfæren, og fungerer dimed som eit avansert reinseanlegg for klimagassar. – Ingen moderne teknologi kan måla...

Coldplay nektar å turnere før det vert miljøvenleg

– Vi tek oss tid det neste året eller to, for å finne ut korleis turneen vår kan ikkje berre vere berekraftig, men korleis...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE