ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ketil Solvik-Olsen

Tema: Ketil Solvik-Olsen

«Buss for tog» kostar 100 millionar kroner

Denne sommaren er 400 bussar frå Sør-Noreg til Nord-Trøndelag leigde inn for å erstatte togruter som er innstilte. Bakgrunnen er at Bane Nor vil...

Snart lov å prøva ut sjølvkøyrande bilar i Noreg

Regjeringa ynskjer å legga til rette for at framtidsretta teknologi skal takast i bruk. Dei foreslår eit nytt lovverk for å prøve ut sjølvkøyrande...

Likevel hurtigtog

 Det svenske jernbaneselskapet SJ la tidlegare denne veka prosjektet på is fordi Jernbaneverket skulle driva vedlikehald på norsk side av grensa. Fredag kunne derimot...

Staten vil ikkje overta ferjedrifta

Maritimt Forum Nordvest har sendt eit brev til samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen. I brevet ber dei Solvik-Olsen om at ferjesambandet Hareid-Sulesund blir omklassifisert til eit...

Bestemte vegen aust-vest

Onsdag leverte Vegvesenet ein rapport til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der dei anbefaler at E134 gjennom Buskerud og Telemark, over Haukeli og til Odda, får...

Ferjene vinn mest

Regjeringa aukar støtta til vegføremål med 12,4 prosent. Jernbane får 8,7 prosent meir. Regjeringa foreslår å auka løyvingane til samferdsel med 5 milliardar til 55...

Rosar til Frp-minister

Tysdag blei det klart at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønskjer å sjå på høvet for å innføra gratis buss og tog før klokken 07.45 om...

Vil sjå på gratis buss og tog

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lét seg inspirera av det intelligente transportsystemet i Singapore, ifølgje Teknisk Ukeblad. I Singapore innførte styresmaktene gratis metro før klokka 07.45...

Opnar for superfart på E39

Laurdag lanserte Statens vegvesen tanken om at nye E39 mellom Bergen og Stavanger kan få ei fartsgrense på heile 130 kilometer i timen. Statssekretær...

Mykje meir til veg og jernbane

– Regjeringa foreslår auka løyvingar til veg og bane, med vekt på å betre tryggleiken og høve til å koma fram. Oppgradering og auka...
ANNONSE

MEIR OM Ketil Solvik-Olsen

MEST LESE