ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jus

Tema: jus

Menneskerettsdomstolen ber regjeringa svare om oljeboring

– Eg er glad og letta over at EMD anerkjenner kor viktig denne saka er. Samstundes uroar det meg at regjeringa planlegg for meir...

Alle vil ha fleire unge meddommarar – men godtgjersla til studentar har ikkje blitt justert sidan 1983

Meddommarar får dekt tapte arbeidsinntekter, medan kompensasjonen for studentar og trygda er berre 250 kroner dagen. Det tilsvarar 33 kr/t for ein heil dag...

Studentar seier nei til fleire jussutdanningar i Noreg

Til no er det samla inn nesten 1.500 underskrifter mot at den såkalla gradsforskrifta blir endra slik at andre studiestader enn universiteta i Oslo,...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE