ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ivar Aasen

Tema: Ivar Aasen

– Kjem aldri til å ha berre eitt språk

– Språk er makt og eit veldig viktig politisk spørsmål. Språk handlar om like moglegheiter for alle til å forstå det makta seier, seier...

Takkar Bergens Tidende

Bergens Tidende har vald å feire 200-årsdagen til nynorskens far med å gje ut heile avisa på nynorsk. Dette vart godt motteke i regnbyen. –...

Slu strateg

I biografien som vert lansert i høve 200-årsjubileet for Ivar Aasen, teiknar Grepstad opp bilete av ein slu strateg som tidleg fekk planen om...

Feirar Aasen med dynamitt

Måndag 5. august er det 200 år sidan Ivar Aasen blei fødd. Gåva til det norske folk på fødselsdagen, er ein musikkvideo av Dei...

Flagg for Ivar Aasen!

Måndag 5. august er det 200 år sidan språkforskaren, diktaren og nynorskens opphavsmann vart fødd. 200-årsdagen blir markert både i Oslo, Volda, Ørsta og...

Eiga temautstilling om Ivar Aasen

«Naar man tager Hensyn til alle Omstændigheder vedkommende Ivar Aasen, saa vil man vist finde, at han var en af vort Lands merkeligste Mænd,...

Laga kondom med Aasen-sitat

  Til saman 19 grupper med kreative elevar har den siste veka arbeidd flittig med å hjelpe lokalt næringsliv. Idear til nye konsept, produkt og...

Fjelldanskar og bokmålspuddingar

I år er det 200-årsjubileum for Ivar Aasen, nynorsken sin far. Men korleis hadde eit Noreg utan språkforskaren sett ut, eller kva ville Aasen...

Feirar nynorsken med stafett

Nynorskstafetten skal stogge over 140 stader i alle 19 fylke for å feire Ivar Aasen og nynorsk. – Ivar Aasen skapte nynorsk ved å reise...

Folk kjenner og likar Ivar Aasen

 Dette kjem fram i ei undersøking MMI har gjennomført på oppdrag for Språkåret 2013 og Nynorsk kultursentrum.   – I Språkåret 2013 skal vi feire...

Språkfest i nynorske fotefar

Allereie 2. januar går startskotet for Språkåret 2013, med ei markering av at det er hundre år sidan den første framsyninga til Det Norske...

Aasen-boksar i mange pakkar

– Dei siste vekene har vi selt nesten 800 Aasen-boksarar, fortel tunvert Ingrid Opedal. Salet har vore godt både i butikken og i nettbutikken. Ikkje...
ANNONSE

MEIR OM Aasentunet

MEST LESE