ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Integrering

Tema: Integrering

Eldre menn er mest skeptiske

Kvar tredje nordmann meiner innvandrarar truar norsk kultur, mens over halvparten er ueinige i påstanden, ifølgje ei ny undersøking. Det er store forskjellar mellom kvinner...

– Ein god følelse å tenkja på det

Saka var først publisert i Suldalsposten.  Sidan september har  Lars Lunde og  Steven Saad Elias halde på med å vøla gardshuset til Ole Martin og Marit Eikeland i Neset....

Aukande skepsis mot innvandrarar

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringsskepsisen er på frammarsj. SSB spør kvart år kva haldningar nordmenn har til innvandring og integrering. I...

– Korsong kan gje flyktningar betre liv

Det er nokre av funna Sissel Ørstavik Aase har kome fram til i masteroppgåva si i folkehelsevitskap om kva erfaringar flyktningar har rundt integrering...

Berre trygg på fotball og bibliotek

Mange innvandrarar kjem til biblioteka for å lære meir norsk. Eit av tiltaka som finst, er språkkafè, som det blir stadig fleire av. På...

Vil forby niqab og delte symjetimar

– Noko av det viktigaste me føreslår er fleire tiltak for å få folk i jobb, seier Sveinung Rotevatn (V) til Framtida.no. Han har vore...

Mangfald til fjells

– Eg er nøgd når eg får snakka med folk, og eg håpar eg kan komma attende til neste år, smilar Hadgu Haileab Gebreluul...

– Dagens system er ei dødsfelle

Sylo Taraku kom sjølv som asylsøkjar til Noreg som 18-åring, og har blitt ei viktig stemme i innvandrings- og integreringsdebatten. Denne veka kom han...

Lærer norsk med ny super-metode

Med såkalla suggestopedi eller Lozanov-metoden har det vist seg at utlendingar kan læra mykje norsk etter berre nokre veker. Det gjeld både folk med...

«Det kunne vore oss!»

Straumen av flyktningar er i ferd med å verta eit så stort problem at samarbeidet mellom landa i Europa kan opphøyra. Alle land vil...
ANNONSE

MEIR OM innvandring

MEST LESE