ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema HIV

Tema: HIV

Koronatiltaka førte til at færre fekk kjønnssjukdommar i fjor

I 2020 vart det meldt inn 1.045 gonorétilfelle i Noreg mot 1.704 tilfelle i 2019. Det er ein kraftig nedgang. For klamydia er det...

Uganda endrar straffelova knytt til homofili – FN fryktar auka stigma og HIV-smitte

Homoseksuelle forhold mellom menn har vore forbodne i Uganda sidan kolonitida. No vil eit nytt lovforslag kategorisere alle seksuelle handlingar mellom same kjønn som  “unaturlige...

Gyllen pris til HIV-kampanje

– Dei har klart å framstilla HIV på ein måte ein svært sjeldan ser. Den unge kvinna har teke kontroll over sjukdommen og eige...

Frikjent for å ha starta hiv-epidemien

Ved sjukdomsutbrot som rammar mange, er det naturleg å leite etter startpunktet. Slike undersøkingar skjer både for å vere førebudd på vidare spreiing, og...

Jens kan bli 90 år med hiv

–  Det kjipaste for meg var at eg fekk den ekstra merkelappen. Den påverkar deg ganske mykje. Det trur eg at eg sleit ganske...

Rekordmange hivsmitta i Europa

I fjor blei det registrert meir enn 142.000 nye tilfelle av hiv i Europa. Talet er det høgste nokosinne sidan registreringa først starta på...

Nye funn i HIV-forskinga

Forskning.no skriv at ei forskargruppe ved Oslo Universitetssjukehus og Karolinska Sjukhuset i Stockholm har undersøkt kva for ein effekt probiotika, med tilsvarande sammensetning som...

Før var han hiv-positiv. Nå er han bare positiv.

– Men då TV2 ringte var eg veldig skeptisk. Eg har verkeleg ikkje noko behov for å komma på tv igjen. Men så blei...

Kva er HIV?

Først av alt – kva er HIV, og kva er AIDS? HIV står for «Human Immunodeficiency Virus», medan AIDS star for «Acquired immune deficiency syndrome»....

Aids-epidemien kan bli stogga

I over 30 år har AIDS-epidemien skapt tap og sorg. Lenge har draumen om å stogge sjukdommen vore lite anna enn nettopp det. Ein ny...

Student laga dokumentar om hiv-positiv: – Blei kvitt mange fordommar

– Eg sa til dei andre jentene at same korleis det går så må de fortsetje og filme. Det var kanskje litt kynisk av...

Baby kurert for hiv

Dei amerikanske forskarane kan ha stått for eit gjennombrot i arbeidet for å finna måtar å kurera spedbarn som blir fødde med hiv-viruset med...
ANNONSE

MEIR OM Forsking

MEST LESE