ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnlova

Tema: Grunnlova

– Kongen øydela

Kong Harald «dikterte korleis grunnlovsparagrafen skulle sjå ut» da vedkjenningsplikta vart ståande uendra i forkant av stat/kyrkje-forliket, hevdar kommentator Kjetil Alstadheim i ei ny...

Grunnlova kjem på nynorsk

Stortinget går truleg inn for å gi Grunnlova ny språkdrakt på bokmål, og at det samtidig kjem ein nynorskversjon. Fleire parti har flytta på...

KrF opnar for hestehandel

Til gjengjeld vil dei ha inn ein paragraf som slår fast dei menneskerettslege forpliktingane Noreg har. Ingenting er avgjort før avstemminga på Stortinget tysdag, skriv...

Ber dei borgarlege revurdere

– Det trengst 113 røyster i Stortinget for å vedta at vi etter 200 år med danskspråkleg Grunnlov, endeleg skal få henne på våre...

No har han snudd

Tysdag 6. mai skal Stortinget handsame fleire grunnlovsframlegg. Eit av desse er kva skriftspråk grunnlova skal vere på. Høgre går inn for å halde...

Nynorsk grunnlov splittar Venstre

– Eg har lenge undra meg over kvifor Grunnlova skal vera på eit så gamalmodig språk, seier Iselin Nybø. Venstre-representanten frå Rogaland er sjølv...

No har han bestemt seg

– Eg kjem til å røyste for framlegget om dei versjonane Graver-utvalet har laga, og eg håpar andre representantar gjer det same, seier Rotevatn...

Oppfrisking av Grunnlova splittar Stortinget

Komiteen diskuterte saka tysdag ettermiddag og kom opp med ei innstilling om tre forskjellige løysingar. Det inneber at det ikkje er fleirtal for fornying...

Krev Grunnlov på nynorsk

– Noregs Mållag krev at Grunnlova også kjem på nynorsk, går det fram av ei fråsegn som landsmøtet i organisasjonen vedtok i helga. Landsmøtet ventar...

Målblome til Martin Kolberg

Kolberg er ein av dei seks representantane som i 2012 gjorde framlegg om at Grunnlova skal kome på moderne nynorsk og bokmål.  Som leiar av...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidarpartiet

MEST LESE