ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Geografi

Tema: Geografi

Reisequiz: Kjenner du att feriedestinasjonane?

Kanskje skal du ut i verda for første gong sidan pandemien og leitar etter den perfekte feriedestinasjonen. Eller er du kanskje passfast eller streikefast...

Indonesia må flytte hovudstaden sin

Denne saka var først publisert på Framtida Junior. Der kan du også lesa om at artist Aurora plantar eit tre kvar gong nokon kjøper ei plate Parlamentet...

Dette er vinnarane av Framtida.no sine påskenøtter

I årets påskequiz fekk me ei rekke unge frå heile landet til å fortelje litt om staden dei kjem frå. Di oppgåve var å svare...

Dagens påskenøtt: Kor er bandet Pan frå?

Kvar dag framover vil me legge ut ei påskenøtt der ein person frå ein stad i Noreg fortel litt om seg sjølv og heimstaden...

QUIZ: Kor god er du på geografi?

Veit du kvar ei statsgrense sluttar og ei anna startar? Kor mange land Nilen renn igjennom før den munnar ut i Middelhavet? Kva hovudstaden...

Fire øyer som ikkje var øyer

Du trudde kanskje ei øy var ei øy? Tru om att. Fleire titals øyer har opp gjennom historia vist seg å ikkje vera nettopp...

Tre ord som fortel akkurat kor du er

What3words erstattar GPS-koordinat og gateadresser med tre enkle ord. Kan det revolusjonere korleis me orienterer oss i verda? Problemet er velkjent: Du skal møte nokon...

Kjempar for stadnamn

Saka var først i Bladet Sunnhordland. Sandvikjo eller Sandvika, Lambatøkje eller Lambatøket, Bøkjenesvegen eller Bøkenesvegen? I Fitjar kommunestyre ville dei ha første alternativa, men Statens kartverk...

– Vi veit for lite om verda

Det å tru at verda er flat, har vorte eit uttrykk for den djupaste ignoranse. Men å tru at Storbritannia ligg i Alaska, at...

Trondheim sokk ein meter

Sidan det førre høgdesystem blei innført i 1954 har både landjorda og havnivået endra seg, målemetodane er blitt meir nøyaktige, og krava til presis...
ANNONSE

MEIR OM Geografi

MEST LESE