Quiz: Kjenner du att flagga?

Klarar du å finne ut kvar vi skal berre basert på flagga?

Birgitte Vågnes Bakken
Publisert

Resultat:  

Vurdering: