ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Framstegspartiets ungdom

Tema: Framstegspartiets ungdom

Deira dag – eller vår?

– Første mai er monopolisert av venstresida. Dei ber faner med «Boikott Israel» og «Nei til atomvåpen», og stengjer oss ute. FrP får ikkje...

– Sviktar ungdommen

Måndag 29. april legg LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner fram sin årlege Resultatrapport. I år er temaet representasjonen til unge i politikken. LNU...

FpU startar opp i Spania

For ti år sidan starta Carl I. Hagen opp lokallag for moderpartiet i Torrevieja. No er det ungdommen sin tur. – I Spania er det...

– Viktig for engasjementet

  – Me har ikkje kapasitet til å arrangera valtorg på alle skulene i Hordaland. Difor treng me skuledebattar. Det vil berre vera dei største...

Ungdomspartia er rekordstore

Unge Høgre fekk 4.938 medlemmar i 2012, og held fram med å veksa etter rekordåret i 2011. – Det er jo kjempebra. Det lovar bra...

Vil gjera dette lovleg

Alt i alt er det fremja stortingsforslag om innføring av 698 forbod og påbod i tiårsperioden 2001-2011. Litt fleire enn halvparten, 57 prosent, av...

Vurderer å seie nei til debattar

– Det er ikkje sikkert at den måten vi har organisert skulevala hittil, er den ultimate løysinga, seier AUF-leiar Eskil Pedersen til Dagbladet. AUF vurderer...

– No skal vi kjempe for våre saker

Filmskapar Kari Anne Moe ville lage film om fire partipolitisk aktive ungdommar fram mot valet i 2011, for å gje ungdommar politiske førebilete på...

Tenkte seg frå Frp til Ap

  Stig Ove Ølmheim blei i haust valt som tidenes yngste formannskapsmedlem i Sogndal.  Han har vore leiar i Framstegspartiets Ungdom i Sogn og Fjordane...

Støttar kritikk av etikkreglane

– Kostnadene ved dei etiske retningslinjene har vore enorme. Kva har vi eigentleg fått att? Er verda vorte ein betre stad? Har dei ekskluderte...
ANNONSE

MEIR OM Framstegspartiet

MEST LESE