ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Familiepolitikk

Tema: Familiepolitikk

2 av 10 studentar vil ikkje ha born

Berre seks av ti studentar svarar «ja» på spørsmål om dei vil ha born, noko som er lågare enn elles i befolkninga. Det kjem fram...

Ein av fem studentar vil ikkje ha barn

Dei siste ti åra har fruktbarheitstala i Noreg gått nedover, og undersøkinga som Sentio har gjort på vegner av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas , kan...

Barnevernsborn: – Følast som vi vert gløymde når vi vert 18

– Det er ingen som er vaksne når dei er 18 år. 25-åringar ringer framleis heim for å få støtte frå foreldra. Kvifor skal...

Krev auka barnetrygd for å hindre fattigdom

Forumet er sett saman av tolv landsdekkjande organisasjonar som representerer alt frå leigebuarar og åleineforsørgjarar til rusavhengige og tidlegare straffedømde. Nyleg lanserte dei kampanjen...

Isaksen vil ha fleire barn i barnehage

Dei nye reglane, som blir innført laurdag, inneber at alle fire- og femåringar frå familiar med låg inntekt, får gratis barnehage i kjernetida. – Dette...

Set Jesus framføre familien

Det seier KrFu-leiar Emil André Erstad, til Nordhordland.  – Sit med mykje makt I fjor haust vart den 23 år gamle bondesonen frå Radøy vald til...

Passiv adopsjonspolitikk

Ikkje sidan 70-åra har færre barn vorte adopterte frå utlandet. Samstundes står over tusen norske par i adopsjonskø. Styresmaktene må engasjere seg meir og...

Sydenfyll rammar borna

Kvart år vert rundt 30.000 norske barn ramma av alkoholkonsumet til foreldra på Syden-ferie, syner ei undersøking. I undersøkinga, som SynovateNorge har laga, er 1.225...

Amming gjev status

I ein ny britisk studie vert amming knytt til sosial klasse, ifølgje Livescience. Forskarane undersøkte 34 000 personar i Storbritannia, som var fødde i...

– Gjer det betre med mor heime

Studien er laga av økonomiprofessor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger, Torbjørn Hægeland i Statistisk sentralbyrå (SSB) og Eric Bettinger ved Stanford-universitetet. Studien tyder på...
ANNONSE

MEIR OM Familiepolitikk

MEST LESE