Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) håpar gratis kjernetid vil føre til at fleire barn frå familiar med låg inntekt startar i barnehagen.

NPK
NPK

Dei nye reglane, som blir innført laurdag, inneber at alle fire- og femåringar frå familiar med låg inntekt, får gratis barnehage i kjernetida.

– Dette fjernar den økonomiske hindringa for å sende barna i barnehagen. Det er god kunnskapspolitikk, og det er god sosialpolitikk, seier Isaksen til NTB.

Stor del minoritetsbarn
Ifølgje kunnskapsministeren er det berre rundt 5 prosent av fire- og femåringane som i dag ikkje er i barnehage. Men blant dei er det ein stor del minoritetsbarn.

– Sosialpolitisk er barnehage og skule kanskje dei viktigaste verkemidla vi har for å jamne ut forskjellane som er mellom folk i Noreg. Det gjeld både for barna og foreldra. Det å ha barn i barnehage er ein måte for foreldre å få kontakt med det norske miljøet på, og det kan gjere det lettare for kvinner å komme ut i jobb, seier Isaksen.

I tillegg til alle fire- og femåringar, får barn med utsett skulestart frå familiar med inntekt under 405.000 kroner rett til 20 barnehagetimar i veka.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.03

LES OGSÅ

ANNONSE