ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fagskule

Tema: fagskule

Søknadsfristen for høgare utdanning nærmar seg

I år blir det tilbode 74.741 studieplassar ved fagskulane, høgskulane og universiteta i landet, ifølgje Samordna opptak. Dette er marginalt fleire enn i fjor, men like...

Korona ramma læringsmiljøet – fagskulestudentar urolege

Tilfredsheita til studentane med studietilbodet er svekt på dei fleste områda, viser ei fersk undersøking av studiekvaliteten som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i...

Stor vekst i talet på studentar og tilbod på fagskulane

Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning viser at det vart 14 prosent fleire utdanningstilbod på fagskulane frå 2019 til 2020. – Dette er fantastiske nyheiter og har...

Rekordmange vil bli lokførar – Lokførartvillingane gler seg

Lokførerskolen fekk 1162 søkarar i år. Det er ny rekord. – I fjor auka me talet på studieplassar frå 120 til 144. I år smeller...

Rekordmange fagskulestudentar i fjor

Hausten 2020 var det dermed heile 22.369 fagskulestudentar i Noreg, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Auken kjem hovudsakleg av nesten 3.000 fleire studentar på utdanningar som er...

Tusen nye fagskuleplassar over heile landet

– Arbeidslivet har stort behov for fleire fagutdanna. For regjeringa har det vore viktig å auke både kvaliteten og kapasiteten i fagskulane på ein...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE