Stor vekst i talet på studentar og tilbod på fagskulane

I 2020 var det nesten 5.000 fleire fagskulestudentar enn året før. Samtidig har det vore ein vekst òg i tilboda på skulane, viser ein ny rapport.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning viser at det vart 14 prosent fleire utdanningstilbod på fagskulane frå 2019 til 2020.

– Dette er fantastiske nyheiter og har vore vilja politikk frå regjeringa. Noreg har eit stort behov for fleire flinke fagarbeidarar i åra framover. Der er fagskulane heilt avgjerande, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Rapporten viser at det var ein stor auke i talet på studentar som vart tekne opp på grunn av yrkesfagleg kompetanse frå vidaregåande. Asheim seier dette heng saman med koronatiltaket til regjeringa.


Medan andre har sitte inne på studentleilegheitar har Johannes Trommestad (19) fått vekse som menneske saman med medelevar frå heile landet. – Eg trur eigentleg det er godt for helsa å gå på folkehøgskule no under koronatida. Foto: Privat