ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Facebook

Tema: facebook

Difor bør studentar bruke Twitter

Den slitne frasa om at nettverket ditt kan gje deg jobben du har lyst på, kjenner alle til. Men der dei fleste øydslar bort...

Unge vil kjøpa Facebookaksjer

I aldersgruppa 18-23 svarar fire av ti at dei ønskjer å kjøpa aksjen, i resten av folket er det ein av fire som vil...

Facebook-brukarar er slappe med tryggleiken

Ifølgje organisasjonen Consumer Reportdroppar 13 millionar amerikanske brukarar personverninnstillingane på nettstaden – eller dei er rett og slett ikkje klar over at dei finst....

Færre invitasjonar

Det er ikkje lenger muleg å invitere alle medlemmar av ei Facebook-gruppe til arrangement. Studentersamfunnet i Bergens 1800 Facebook-medlemmar vil altså ikkje lenger motta...

Skaper nytt hierarki

17 januar 2001 vart viktige bevis i rettsaka mot tidlegare president Joseph Estrada på Filippinene gjort ugyldige av lojale støttespelarar i parlamentet. To timar...

Blokkerer mor på Facebook

Heile 38 prosent av ungdom mellom 13– 15 år fortel at dei har avvist familiemedlemmer på Facebook. Det same gjeld 36 prosent av ungdom...

Er internett “verkeleg”?

ReadWriteWeb skriv om ein rapport frå Universitetet i Texas som hevdar Facebook-identiteten vår er ganske lik vår vanlege ekte identitet. Forskarane fann at dei det...

Microsoft overvaker deg

Microsoft følgjer med på innhald som folk lagrar på nettlagringstenesta Skydrive. Det som folk oppfattar som sine personlege lagringsområde på tenesta, er underlagt strenge...

Meir samanvovne enn rekna med

Ei undersøking gjennomført av Facebook tyder på at folk er tettare samanvovne enn tidlegare rekna med. Mellom to tilfeldig valde personar er det aldri meir...

Facebook viktigare enn å treffe vener

 I ei ny undersøking blant unge svarar meir enn ein firedel at det er viktigare å vera oppdatert på Facebook enn å treffa venner....
ANNONSE

MEIR OM facebook

MEST LESE