ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Facebook

Tema: facebook

Single menn styrer på Facebook

Forskarar ved New York University har granska 7.730 Facebook-brukarar og sett på kven som startar nye trendar og påverkar kva andre klikkar på og...

Facebook krev telefonnummer

Sidan torsdag har Facebook byrja å syne dette på alle brukarkontoane sine på en gradvis måte. Ved å klikke på lenka blir brukaren send...

Difor gjer du alt anna enn å lese

Oppgåva di skal inn i morgon, og eksamen er kan hende to dagar etter. Likevel har du innarbeidd ein fin syklus der du startar...

Nav bruker Facebook

I rapporten står det at Nav brukar Facebook, og at organet kan ringja naboar, arbeidsgjevar eller andre for å avsløra om folk tuskar til...

“Elskar” nynorsk på Facebook

Før måtte vi lite på magekjensla og jobbintervjuet når vi tilsette folk. Det brukar vi framleis, men no kan vi i tillegg sjå innom...

Difor bør studentar bruke Twitter

Den slitne frasa om at nettverket ditt kan gje deg jobben du har lyst på, kjenner alle til. Men der dei fleste øydslar bort...

Unge vil kjøpa Facebookaksjer

I aldersgruppa 18-23 svarar fire av ti at dei ønskjer å kjøpa aksjen, i resten av folket er det ein av fire som vil...

Facebook-brukarar er slappe med tryggleiken

Ifølgje organisasjonen Consumer Reportdroppar 13 millionar amerikanske brukarar personverninnstillingane på nettstaden – eller dei er rett og slett ikkje klar over at dei finst....

Færre invitasjonar

Det er ikkje lenger muleg å invitere alle medlemmar av ei Facebook-gruppe til arrangement. Studentersamfunnet i Bergens 1800 Facebook-medlemmar vil altså ikkje lenger motta...

Skaper nytt hierarki

17 januar 2001 vart viktige bevis i rettsaka mot tidlegare president Joseph Estrada på Filippinene gjort ugyldige av lojale støttespelarar i parlamentet. To timar...
ANNONSE

MEIR OM facebook

MEST LESE