ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elevorganisasjonen

Tema: Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen sin nye leiar: – Eksamen er utdatert og urettferdig

– Heile oppveksten min har eg vore den typen som var først opp med handa når vi skulle velje elevrådsrepresentant for klassa, fortel Kristin...

Norske elevar i arbeid for ungdom i gruvene i Kongo

Mellom 60.000 og 80.000 elevar over heile landet skal arbeide for å hjelpe barn og unge i DR Kongo til eit betre liv, til...

Målungdommen etterlyser øyremerkte midlar til digitale læremiddel på nynorsk

– Me må legge til rette for at elevane får nye og moderne læremiddel også i fag med lågt elevtal. Vi må òg sikre...

Elevleiar: – Vaksne forstår ikkje den digitale verda me lever i

– Det hjelper ikkje å berre kople det av, slik at vi forbyr det vi synest er skummelt og det vi ikkje forstår, seier...

Ny leiar i Elevorganisasjonen: – Skulen er ikkje eit venterom for vaksenlivet

– Så lenge det finst elevrettar som blir brotne, skuleleiingar som overkøyrer elevråda sine, og politikarar som ikkje lyttar, må det finnast ein elevorganisasjon. Draumen...

Trassar fråværsgrensa i klimastreik: – Understrekar alvoret

– Det kostar å kjempa for klimaet. Eg er klar for å ofra litt fråvær. Det understrekar alvoret at me får fråvær for å...

Operasjon Dagsverk 2019 skal støtte ungdom i Kongo

Førre veke vart Elevtinget samde om at årets Operasjon Dagsverk-prosjekt skal gå til inntekt for ungdom i DR Kongo. Saman med hjelpeorganisasjonen Caritas Norge ynskjer...

Leiaren i Elevorganisasjonen oppmodar til ungdomsopprør

– Saman med Greta oppmodar eg dykk til eit ungdomsopprør. Lat oss visa dei gamle gubbane at når me snakkar om det me bryr oss...

Høgre føreslår fråværsgrense i ungdomsskulen

– No snakkar dei berre om fråvær og nemner ikkje fråfall lenger. Høgre må gå i seg sjølv og lese den rapporten ein gong...

Elevorganisasjonen rosar kutt i læreplanane

Torsdag ettermiddag kom dei nye framlegga til læreplanar for norsk skule frå Læreplangruppa til Utdanningsdirektoratet. I norskfaget på VG2 og VG3 for studiespesialiserande elevar, er...
ANNONSE

MEIR OM Fagfornyinga

MEST LESE