ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elevorganisasjonen

Tema: Elevorganisasjonen

«Den munnlege eksamenen vil vere like urettferdig»

Det er ingen hemmelegheit at koronapandemien har ramma elevane hardt. Ein uføreseieleg skulekvardag har prega det siste året. Regjeringa si avgjersle om å avlyse alle eksamenar...

Elevar reagerer på at munnleg eksamen skal gjennomførast

– Me meiner kunnskapsgrunnlaget ikkje er tilstrekkeleg for å kunna gjennomføra munnleg eksamen. Det skriv elevrådsleiar ved Hersleb videregående skole, Leander Shanti Fjeldstad, i ei...

Siste nytt: Vårens skriftlege eksamenar vert avlyste

Skriftlege eksamenar i ungdomsskulen og vidaregåande vert avlyste, det melder kunnskapsminister Guri Melby (V) i ein pressekonferanse måndag. – Pandemien har utan tvil ført til...

Kvar går grensa på Internett? Digital seksualitet har både fordelar og fallgruver

– Ungdomsskuleelevar er mykje på internett frå før av. Med digital undervisning har det blitt mykje meir. No er dei i snitt over sju...

Elevrådsleiarar over heile Noreg: – Eksamen må avlysast

Nesten ni av ti elevrådsleiarar i Noreg svarar at eksamen må avlysast. Det kjem fram i ei ny spørjeundersøking som Framtida.no har gjennomført. Elevrådsleiarane ved...

Rektorane vil avlysa eksamen i vår

Skolelederforbundet meiner skulane har vore så ulikt påverka av koronatiltaka den siste tida at opplæringa ikkje har hatt like vilkår. Nokre skular er framleis...

Datatilsynet om kamera i digital undervisning: – Må erkjenna at det er ei større belastning

For mange elevar og studentar har heimeskule og videoundervisning vorte den nye normalen under koronapandemien. Men ikkje alle vil ha på kamera i dei digitale...

Ungdomsorganisasjonane om koronaåret, årets helt og serien dei såg i karantene

Changemaker-leiar Embla Regine Mathisen Kor mange koronatestar har du tatt? Faktisk null – noko som jo er litt flautt. Årets nærkontakt: Møtte Mona Juul – det var ganske kult! Årets helt: Det må...

Unge Høgre meiner Elevorganisasjonen og andre ungdomsparti brukar pandemien: – Eksamen er ei viktig førebuing

For studentar er det no heimeeksamen som gjeld, men for elevar på vidaregåande skule er det ikkje før til våren at eksamen står. Elevorganisasjonen har...

Elevorganisasjonen: «Eksamen må avlysast»

Årets skuleår er ikkje som tidelegare. Det er store forskjellar i korleis ein kan drive skule frå fylke til fylke, skule til skule og...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE