ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elevorganisasjonen

Tema: Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen skeptisk til å varsle foreldre om fråvær

– Vi er skeptiske til dette. Dette fungerer mest som eit «hei-sjå-på-oss-vi-gjer-eit-fråværs-tiltak», seier Edvard Botterli Udnæs som er den nye leiaren i Elevorganisasjonen til Utdanningsnytt. Han...

Elevrådsleiar er uroa for at elevar vil føle seg nøydde til å møte sjuke på eksamen

– Noko ein har vore klare på heile skuleåret er at elevar med symptom ikkje skal møte på skulen. Korleis er denne avgjerda forsvarleg?...

Elevorganisasjonen fryktar eitt 11. skuleår kan følast som eit venterom

– Eit ekstra skuleår kan gje tid til modning og vekst, meiner Eline Kunzendorf, som er andre nestleiar i KrFU. Ho gler seg over at...

Asheim håpar på studieopptakssvar innan påske

– Vi håpar på å avklare dette før påske. For alle involverte er det viktig at vi tek ei avgjerd så raskt som mogleg,...

Elevorganisasjonen sin nye leiar hadde ofra Roma-tur om fråværsgrensa vart fjerna

– Eg har kjempa mot fråværsgrensa sidan eg var med å arrangere elevstreiken i Oslo i 2016, og det hadde vore eit av dei...

«Den munnlege eksamenen vil vere like urettferdig»

Det er ingen hemmelegheit at koronapandemien har ramma elevane hardt. Ein uføreseieleg skulekvardag har prega det siste året. Regjeringa si avgjersle om å avlyse alle eksamenar...

Elevar reagerer på at munnleg eksamen skal gjennomførast

– Me meiner kunnskapsgrunnlaget ikkje er tilstrekkeleg for å kunna gjennomføra munnleg eksamen. Det skriv elevrådsleiar ved Hersleb videregående skole, Leander Shanti Fjeldstad, i ei...

Vårens skriftlege eksamenar vert avlyste

Skriftlege eksamenar i ungdomsskulen og vidaregåande vert avlyste, det melder kunnskapsminister Guri Melby (V) i ein pressekonferanse måndag. – Pandemien har utan tvil ført til...

Kvar går grensa på Internett? Digital seksualitet har både fordelar og fallgruver

– Ungdomsskuleelevar er mykje på internett frå før av. Med digital undervisning har det blitt mykje meir. No er dei i snitt over sju...

Elevrådsleiarar over heile Noreg: – Eksamen må avlysast

Nesten ni av ti elevrådsleiarar i Noreg svarar at eksamen må avlysast. Det kjem fram i ei ny spørjeundersøking som Framtida.no har gjennomført. Elevrådsleiarane ved...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE