ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elevorganisasjonen

Tema: Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen krev meir enn dobla bortebuarstipend

Elevar som ikkje kan bu heime medan dei går på vidaregåande skule har rett på bortebuarstipend frå Lånekassen. I dag er stipendet 4979 kroner i...

Ungdomsorganisasjonane trillar terning på statsbudsjettet

Torsdag førre veke la regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Framtida.no har spurt ungdomsorganisasjonane kva styrkane og svakheitene med budsjettet...

Statsbudsjettet: Regjeringa vil auke VGS-stipend

Dagen før statsbudsjettet vert lagt fram har VG møtt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på Hadeland videregående skole, der ho legg fram gladsaka. I statsbudsjettet for neste...

Elevleiar forventar at kommunane brukar innsparte pengar på elevane

– Mange kommunar har spart pengar på lærarstreiken. Det er ei grunnleggjande forventning om at dette no går tilbake til elevane gjennom skulen og...

Elevorganisasjonen om streiken: – Kan få betydning for eksamen

Denne hausten streikar norske lærarar som følgje av at Utdanningsforbundet og KS ikkje har vorte einige i årets lønsoppgjer. Frå tysdag 13. september er 6368 norske...

Medietilsynet opprettar ungdomsnettverk

I september 2021 lanserte regjeringa Solberg den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst «Rett på nett», der reell medverknad frå barn og unge, informasjon...

«Skulen har altså ikkje blitt ein betre stad, sjølv om fråværet har gått ned»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Førre veke kom nyheita om at regjeringa innfører fråværsgrensa att frå hausten av....

Elevorganisasjonen-Aslak (20) ville invitert Tolkien på Toro-suppe

– I elevrådet på ungdomsskulen min kjempa vi mykje for å få morrpølse i skulekantina vår, minnest Aslak Berntsen Husby (20). Han tenkjer tilbake på...

Elevorganisasjonen: Eksamen bør avlysast

– Med grønt nivå i vidaregåande skule og eit såpass stort smittepress vil det bli variasjonar i smittetiltaka rundt om i landet. Dét, kombinert...

Elevorganisasjonen er uroa for raudt nivå i skulen: – Store konsekvensar

– Det har så store konsekvensar for elevane. Raudt nivå vil på mange skular bety veldig mykje digital undervising, noko som er veldig problematisk...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE