ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bård Vegar Solhjell

Tema: Bård Vegar Solhjell

Regnskogkritikk mot regjeringa

Det er tradisjon at regjeringa gir ei solid gåve til det valde føremålet til TV-aksjonen, som i år går til Regnskogsfondet. Frp- og Høgre-regjeringa...

Vil ha sjakkløft i skulen

– Me har hatt 25 prosent auke i medlemstala i år, og det er unikt. Så mange medlemmer har me ikkje hatt sidan tidleg...

Dei raudgrøne føreslår medieforlik mot avisdød

Eit fleirtal på Stortinget vil ha nullmoms både på papir og på digitale medium. Både Ap, SV, Sp, KrF og Frp vil ha felles...

Vil slå saman MDG og SV

Solhjell, som var miljøvernminister fram til regjeringsskiftet i haust, seier til Klassekampen at dei to partia må slå seg saman før det er for...

Redda Kyoto-avtalen på overtid

  Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell leia konsultasjonane om Kyoto 2, som den vert kalla, saman med Brasil sin klimaminister, Luis Figueiredo. Også mange land som...

Solhjell må hindre utvatna Kyoto-avtale!

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og Brasils klimaminister Luiz Alberto Figueiredo har rolla som meklarar i forhandlingane om andre forpliktingsperioden av Kyoto-avtalen. Av den grunn...

Korleis gje Kyoto-avtalen ei meiningsfull framtid

Eit av de store slaga på klimaforhandlingane står rundt Kyoto-avtalens framtid. Det einaste juridisk bindande instrumentet som finnast for å sikre at store, industrialiserte...

Potensielt havari i Doha

Noreg, EU og Australia er blant landa som ynskjer å vidareføre Kyoto-protokollen. Landa har i dei innleiande rundane av klimatoppmøtet i Qatar spela inn...

– Åtte tapte år for klimaet

Miljøverndepartementets budsjett aukar med 11,4 prosent i framlegget til statsbudsjett for 2013. Sikring av naturmangfald, vern av kulturminne og kulturmiljø, klimatiltak, kart og geodata...

Slik vil dei kutta klimautsleppa

Nokre av dei viktigaste tiltaka er eit nytt klima- og energifond, auka CO2-avgift på sokkelen og satsing på kollektivtrafikk. – Vi legg fram ei offensiv...
ANNONSE

MEIR OM Bård Vegar Solhjell

MEST LESE