Høgre-profilar vil stramme inn mobilbruken til unge – Unge Høgre er ueinig

Høgre-toppane Nikolai Astrup og Mathilde Tybring-Gjedde vil ta radikale grep i bruk for å bremse mobilbruken blant dei yngste.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I samband med Høgres landsmøte i helga foreslår dei mobilforbod i heile skuletida på grunnskulen, mobilforbod i undervisningstida på vidaregåande, høgare aldersgrense på sosiale medium, og aldersverifisering for å bruke sosiale medium.

– Foreldre kjenner på avmakt over at skjermtida aukar. Stadig yngre barn bruker sosiale medium, og dei blir eksponerte for innhald som ikkje er laga for barn, seier Astrup til Aftenposten.

Han har ikkje tru på at barn kan regulere bruken sjølv.

– Det er ein veldig klar samanheng mellom bruk av sosiale medium og psykiske lidingar blant unge, særleg blant jenter, seier Astrup.

Tybring-Gjedde viser til at norske 15-åringar i dag les mindre og har vorte dårlegare til å lese lengre tekstar.

– Eg er redd for at det kan forsterke dei sosiale forskjellane kraftig, seier ho.

Men Unge Høgre vender tommelen ned.

– I tillegg til at ei statleg aldersgrense på sosiale medium vil vere umogleg å handheve, er det ei dramatisk innskrenking av fridommen norske ungdommar har til å kommunisere med kvarandre, seier sentralstyremedlem Nicolai Østeby.


  • Les også:

Den nye leiaren i Elevorganisasjonen vil lære leiing og å lage burgar av Obama