Den nye leiaren i Elevorganisasjonen vil lære leiing og å lage burgar av Obama

«Eksamen blir avvikla.» Om den påtroppande leiaren for Elevorganisasjonen vakna opp til si draumenyheit i morgon, hadde det vore at kampen for ei ny sluttvurdering, som Elevorganisasjonen har stått i sidan 60-talet, hadde vore over. – Det å endeleg få gjennomslag for at eksamen blir erstatta med ei meir rettferdig vurderingsform ville vore ein stor … Hald fram med å lese Den nye leiaren i Elevorganisasjonen vil lære leiing og å lage burgar av Obama