Dei kritiske punkta

– Eg brukar berre høgre peikefinger når eg les, men lærarane mine vil at eg skal lese med begge hendene og med fleire fingrar. Eg har fått klar beskjed om å skjerpe meg! Mina (14) ler når ho fortel korleis ho les punktskrift, og veit godt at pedagogane på Garnes Ungdomsskule i Bergen har rett. … Hald fram med å lese Dei kritiske punkta