Forbund om MyGame-kontrovers: – Må ta det på alvor

Fleire av dei involverte særforbunda ser med bekymring på kritikken av MyGame-prosjektet. Norges Fotballforbund seier han må følgjast opp skikkeleg.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det er forbunda innan fotball, handball, volleyball, bandy, basket og ishockey som har inngått avtalar om å strøyme kampar i breiddeidretten og for ungdom ned til 15-årsklassen. MyGame er eigd av TV 2 og Amedia.

VG har over tid avdekt uheldige og kritikkverdige episodar som mellom anna har fått styret i Norges idrettsforbund (NIF) til å møtast.

NTB har vore i kontakt med fleire av dei aktuelle forbunda. Norges Fotballforbund seier at dei framleis er positive til prosjektet og strøyming av breiddeidretten.

– NFF meiner likevel vi må ta på alvor dei bekymringane som har vore reiste av fleire kommunar og andre aktørar. Derfor støttar NFF også initiativet frå NIF om å gjere ei vurdering til beste for barna. Det er allereie gjennomført eit møte med Redd Barna for å sparre om relevante spørsmål til ungdommen sjølv, seier NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik til NTB.

– Urovekkjande

Generalsekretæren i bandyforbundet Tomas Jonsson er på same linje. Han seier at ein har registrert dei kritikkverdige episodane og at dei blir diskuterte.

– Noko av det som har skjedd, er urovekkjande. Så må vi finne ut om dette er ting som kan justerast. Om ein kjem fram til andre ting, er ein diskusjon som må gå. Men vi må sjå på desse episodane, det må vi, seier han til NTB.

Jonsson legg vidare til at han og forbundet tek omsyn til avtalen.

Det same gjeld for Volleyballforbundet, seier president Eirik Sørdahl til NTB, men:

– Sjølve ideen er god, men det kan ikkje vere eit slumpspel som rår her. Vi må sørgje for at det er spelereglar som varetek det eine og andre omsynet.

– Det er ingen tvil om at det er behov for å ta ein fot i bakken og sjå på kva som bør korrigerast, legg han til.

MyGame-prosjektet med kamera til strøyming av breiddeidrett og kampar for ungdom ned til 15 år er omstridd. Her er eit kamera på plass i Askerhallen. Foto: Annika Byrde / NTB / NPK

Vil kontrollere strøyming

NFF framhevar argumentet om at strøyming via MyGame kan vere ei motvekt til privat strøyming og deling av videoinnhald i sosiale medium som ikkje varetek omsynet til personvernet til barn og unge.

Å få strøyminga over i kontrollerte former har vore blant argumenta idrettsforbundet og andre aktørar har brukt for å forsvare Mygame-avtalen.

Også basketballforbundet peikar på det same.

– Eit viktig mål for oss er å bidra, via avtalen med MyGame, til at strøyming av aktivitet kjem i meir kontrollerte former enn i dag, seier generalsekretær Espen André Johansen til NTB.

– Saman med dei andre forbunda følgjer vi med på situasjonen og ønskjer å bidra til at vi finn gode løysingar for leveransar på Mygame-avtalen, seier han.

Kritiske røyster

Dei kritiske røystene til prosjektet er samtidig fleire. Fleire storkommunar, blant dei Kristiansand, Molde, Bergen og Oslo, har sett foten ned for oppmontering av kamera og bruken av desse. Også idrettskrinsar har uttrykt skepsis.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har bede idretten rydde opp.

I MyGame-systemet er det mogleg å reservere seg mot å bli filma. Selskapet bak plattforma har opplyst at det er automatikk som stoppar filming om nokon har reservert seg eller har vernebehov.

I 15-årsklassen kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensa for prosjektet er derfor sett til 13 år.


Foto: Palmer Luckey

Dette er MyGame-kontroversen

Ved hjelp av smarte sportskamera vil MyGame, som er delvis TV 2 eigd, direktestrøyme kampar i breiddeidretten frå heile Noreg. Idéen er at foreldre, familie, vennar og fans skal kunne følgje kampar heimanfrå.

MyGame vil strøyme idrettsarrangement med ungdom ned til 15-årsklassa, og der kan barn ned til 13 år delta.

Fleire har vore uroa for personvernet til barna som deltek i idretten og vert filma, og fryktar teknologien kan verte misbrukt.