Støre: Krigen i Ukraina rykkjer nærare

Krigen er i ein meir alvorleg fase og har rykt nærare oss, seier statsminister Jonas Gahr Støre. – Vi har dei siste vekene sett ringverknader av krigen i Noreg.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Støre (Ap) viste til dei mange droneobservasjonane den siste tida, og at sju russiske statsborgarar er varetektsfengsla i Noreg for droneflyging eller fotografering.

Statsminister Jonas Gahr Støre Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

– Vi skal ikkje bli overraska viss det blir fleire slike arrestasjonar i tida framover, sa Støre.

Russland ønskjer å skape splid og uvisse for å redusere og stanse støtta til Ukraina, la han til.

– Vi må vere førebudde på at vi i tida framover vil sjå nye og ukjende forsøk på å skape uro, også her heime. La meg vere heilt tydeleg. Vi lèt oss ikkje skremme. Vi vil framleis støtte Ukraina, sa Støre.

Antidroneutstyr

Politiet skal skaffe antidroneutstyr for 57 millionar kroner, og Luftfartstilsynet vurderer om det er behov for å stramme inn reglane for dronebruk. Samtidig ser Nasjonalt tryggingsorgan på reglar for forbodssoner for viktig infrastruktur og flyplassar.

Onsdag morgon vart Bergen lufthamn Flesland stengt i vel to timar etter observasjonar av dronar.

Støre sa då at det er ikkje er akseptabelt at utanlandsk etterretning flyg dronar over norske flyplassar. Han understreka torsdag at droneaktiviteten ikkje kan knytast til eit land.

– Vi har ikkje knytt droneaktiviteten i Noreg til styresmakter frå noko land. Det er arrestert sju russarar, men det eg har sagt, er at viss det blir drive etterretningsverksemd med dronar frå Russland, så er det forbode og må stoppast, sa statsministeren.

Forstår at folk er redde

– Dette er no under etterforsking, og vi må respektere at det arbeidet blir gjort, og no blir det gjort av rett styresmakt, nemleg Politiets tryggingsteneste, sa Støre.

Han forstår likevel at folk her heime er redde, mellom anna etter truslane om bruk av atomvåpen frå Russland.

Russland har interesse av å skape splitting blant landa som støttar Ukraina, og vi må vere vakne for å sjå på kjende og nye typar utfordringar. Uro kan skapast på mange ulike vis. Det er heilt legitimt å vere uroleg for atomkrig. Men då må vi snakke sakleg om kva truslane består i, og kva vi gjer med dei, seier han til NTB.

Brukar minst mogleg tid på å vere bekymra

Han påpeika at Noreg har god atomberedskap, at det ikkje finst nokon militær trussel mot Noreg i dag, og at norsk beredskap er skjerpa.

– Men eg forstår likevel at mange er urolege. Eg har møtt mange barn og unge dei siste dagane som er redde for det som skjer, og det forstår eg godt, sa han.

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) seier at ho kjenner seg trygg.

– Eg bruker minst mogleg tid på å vere bekymra, og mest mogleg tid på å skape tiltak. Eg kjenner meg trygg. Det er mange som er på jobb og er årvakne. Det kan folk finne tryggleik i, seier Mehl til NTB.

– Når politiet og PST er styrkt og har gjort arrestasjonar, er det eit uttrykk for at det er mange som er årvakne og gjer ein god jobb for tryggleiken, seier ho.

Nytt varslingssystem

Til saman er det no sett i verk 46 beredskapstiltak i forsvarssektoren, opplyste forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret går gjennom planverk, skjerpar tryggleiken rundt installasjonane til forsvaret, sikrar bemanninga i kritiske funksjonar og sikrar at Forsvaret har tett samhandling med andre beredskapsaktørar, som politiet.

I tillegg blir det jobba med eit nytt varslingssystem som skal kunne varsle befolkninga om farar innan få sekund. Dette skal vere klart i år.


Det russiske og Ukrainske flagget med bokstaven ""Z over seg.

PROPAGANDA: Russland og Ukraina kjempar ein kamp om å fortelje sin versjon av krigen. Bokstaven Z har blitt eit symbol for russarane i krigen. Foto: Kollasj Framtida/Cosmin Stefano Amzoc, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons