Høg sysselsetjingsgrad blant unge vaksne med høgare utdanning i Noreg

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sett i samanheng med alle OECD-landa (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling) er det unge i Noreg som har den høgaste sysselsetjingsgrada.

Det fann den årlege OECD-rapporten frå 2021.

  • I Noreg var 91 prosent av 25-34-åringar med ei bachelorgrad i arbeid.
  • Av dei med master er det 95 prosent som er i arbeid.

Det kjem fram i ein rapport frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andre land i rapporten er mellom anna Sverige, Danmark, Nederland og Austerrike.

Til samanlikning var det 86 prosent av 25-34-åringar med bachelorgrad i Sverige og 83 prosent i Danmark som var sysselsette.

Låg utdanning, låg sysselsetjing

Blant nordmenn i aldersgruppa 25-34 med vidaregåande utdanning var det 84 prosent av dei som var sysselsette. For dei med grunnskuleutdanning fann undersøkinga at 64 prosent var sysselsette.

Dei unge vaksne med lågare utdanningsnivå er i mindre grad i arbeid, viser undersøkinga. Det er eit mønster som går att i fleire land.

Den høge sysselsetjingsgrada i Noreg kan koma av at den norske arbeidsmarknaden har betra seg betrakteleg sidan andre halvår i 2021.


Les også: Håkon (18) er konsernsjef – drøymer om å gjenskape Internett

Håkon Ellingsen. Foto: Privat