Elevorganisasjonen om streiken: – Kan få betydning for eksamen

Kunnskapsdepartementet har ikkje planar om å avlyse eksamen våren 2023. Elevorganisasjonen vil ta ei endeleg vurdering etter lærarstreiken er ferdig.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Denne hausten streikar norske lærarar som følgje av at Utdanningsforbundet og KS ikkje har vorte einige i årets lønsoppgjer.

Frå tysdag 13. september er 6368 norske lærarar tekne ut i streik. Det betyr at mange elevar i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen ikkje får den undervisninga dei har krav på.

Frå måndag 19. september vil ytterlegare 1800 lærarar bli tekne ut i streik, varslar Utdanningsforbundet.

Elevorganisasjonen støttar streiken

Til NRK.no seier leiar i Elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby at dei følgjer situasjonen tett og vil sjå kva vurderingar dei gjer etter streiken er ferdig.

Leiar i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby. Foto: Eivind Lotsberg/Elevorganisasjonen.

– Openbert kan dette få betydning for eksamen. Eksamen er ein test som alle skal kunne stilla likt på, og ha same føresetnad for å klara, seier han til NRK.

Elevorganisasjonen vil at eksamen skal gjennomførast så sant alle elevar stiller likt, men krev ei risikovurdering om streiken dreg ut i tid.

Ifølgje NRK støttar Husby streiken, sjølv om han synest det har vart lenge.

Kunnskapsdepartementet: – Viktig del av sluttvurderinga

Våren 2020, 2021 og 2022 valde regjeringa å avlysa alle ordinære eksamenar som følgje av koronapandemien. Ei rettferdig sluttvurdering var eit av hovudargumenta frå Utdanningsdirektoratet.

NRK har vore i kontakt med Utdanningsdirektoratet om risikovurdering av eksamen våren 2023. Dei viser til Kunnskapsdepartementet, som svarar følgjande:

– Eksamen er ein viktig del av sluttvurderinga for norske elevar. Det ligg ikkje føre planar om å avlysa dette skuleårets eksamenar, skriv kommunikasjonsrådgjevar Hanne Roald i Kunnskapsdepartementet til NRK.


Les også: Elevorganisasjonen-Aslak (20) ville invitert Tolkien på Toro-suppe

Den nyvalde Elevorganisasjonen-leiaren Aslak Berntsen Husby ville invitert J.R.R. Tolkien på middag. Foto: EO, Ukjend fotograf/Wikimedia Commons/Offentleg eigedom