Det er no like mange som snusar dagleg i Noreg og Sverige, men blant den yngre delen av befolkninga er det fleire som snusar i Noreg, ifølgje SSB.
NPK-NTB
NPK-NTB

Unge norske kvinner snusar langt meir enn den svenske motparten sin, medan eldre svenske menn bruker meir snus enn nordmenn i same alder, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Sidan 2008 har det vore ein mykje sterkare vekst i andelen som snusar dagleg i Noreg enn det har vore i Sverige. No er vi på same nivå som nabolandet vårt, seier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Stadig fleire unge snusar

I Noreg er det meir vanleg blant dei under 45 år å bruke snus dagleg samanlikna med same aldersgruppe i Sverige. I aldersgruppa 25–34 år snusar éin av fire dagleg i Noreg, mot éin av seks svenskar.

Det er derimot fleire i Sverige som snusar dagleg i aldersgruppene 45–54 år og 55–64 år. Det gjeld éin av seks svenskar, mot éin av ti i Noreg.

I Noreg snusar dei yngre mest, og dei siste åra har stadig fleire unge byrja med snus. Blant dei mellom 16 og 24 år snusar éin av fem nordmenn dagleg, mot éin av seks svenskar.

– Om denne utviklinga held fram, vil det på litt lengre sikt bli ein større del nordmenn enn svenskar som snusar, seier Haugen.


Illustrasjonsfoto: Kasturi Roy/Unsplash
Oppdatert: tysdag 7. juni 2022 09.28

LES OGSÅ

ANNONSE