Framtida
Publisert
Oppdatert 22.05.2023 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Alle har ei fritid – for mange er det der ein kjenner at ein får vere heilt seg sjølv, men for nokre kan det òg vere då dei kjenner seg ulik andre.

I årets utgåve av Faktafyk, tXt-aksjonen Ut av skyggene og blant dei nominerte bøkene til Uprisen, spelar fritida til mange av hovudkarakterane og menneska som vert intervjua ei viktig rolle.

I samarbeid med Foreningen !les arrangerer Framtida.no og Magasinett no skrivekonkurranse for deg under 20 år, der du kan vinne 2000 kroner.

Innleveringsfrist: 1. april 2022

Oppgåve 1:

Skriv eit lesarinnlegg om di fritid, og kva du har valt å bruke ho på.

Aktuelle spørsmål: 

 • Korleis har fritida di vorte påverka av pandemien?
 • Korleis drøymer du om at fritida di skal vere?
 • Ønsker du at det du gjer på fritida di skal verte jobben din?
 • Kvifor er fritida di viktig?
 • Vert måten du brukar fritida di på akseptert?

Oppgåve 2:

Skriv eit lesarinnlegg eller ein argumenterande tekst der du reflekterer kring fritid.

Aktuelle spørsmål:

 • Er fritidsaktivitetar for alle?
  • Er det dyrt å drive med fritidsaktivitetar?
  • Er det prega av prestasjonspress?
  • Eksisterer det forskjellsbehandling?
 • Vert alle fritidsaktivitetar akseptert, eller har nokre høgare status enn andre?
 • Har du fri på fritida di?
 • Er det noko du skulle ønske du kunne gjere meir av på fritida? Noko du skulle ha droppa?

Informasjon om konkurransen:

Både vinnarteksten og tekstane som konkurrerer i toppen vil bli publisert på Framtida.no og Faktafyk.no. Vi ser etter tekstar som er tankevekkande, originale og kan engasjere. Vi ser òg etter i kva grad du klarer å bruke relevante kjelder til å underbygge argumenta dine.

Format: Word-fil (pass på å dele som eit fil-vedlegg til eposten, og ikkje som lenkje. Då er det ikkje alltid at vi klarar å få opne fila)

Skriv inn namn, alder, skule, telefonnummer på botnen av bidraget ditt – så får vi kontakt med deg om du vinn eller vi vil publisere innlegget ditt.

Lengde: Maks 750 ord, men gjerne kortare!

Premie: 2000 kroner til 1. premie, 1000 kroner til 2. premie. Det blir òg gjeve bokpremiar til seks andre deltakarar som blir plukka ut.

Aldersgrense: under 20 år

Innleveringsfrist: 1. april 2022

Målform: Nynorsk

Send inn som eit Word-dokument-vedlegg til desse: les(a)foreningenles.no og til: skrivekonkurranse(a)framtida.no

OBS: Hugs å merka teksta med <NAMN>, <ALDER>, <SKULE> og <TELEFONNUMMER>.


Lurt å tenke på:

 • Dei aktuelle spørsmåla er berre eit verktøy for å få tankane i gang – du verken treng eller bør svare på alle spørsmåla!
 • Kven snakkar/skriv du til? Er det dei andre på skulen eller er det heile Noreg? Er det andre ungdomar eller er det dei vaksne?
 • Det er lov å vere både morosam og alvorleg.
 • Hugs å lenke til kjelder om du brukar statistikk eller andre faktakjelder i teksten.

Treng du fleire tips om korleis ein skriv eit meiningsinnlegg kan du trykke her!

Her er nokre døme på tekstar der fritida er viktig: