Meiner studentane er gløymde i statsbudsjettet

Bente Kjøllesdal
Publisert
Oppdatert 17.10.2021 19:10

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Solberg-regjeringa har sagt at dei skal satse på kunnskap, men dei har gløymt dei viktigaste i høgare utdanning, nemleg oss studentar. 

Det seier Tuva Todnem Lund, leiar i Norsk Studentorganisasjon (NSO) i ei pressemelding.

I statsbudsjettforslaget er studiestøtta justert for prisvekst, men ikkje ytterlegare auka.

NSO-leiaren ber den komande regjeringa satse på studentar og forplikte seg til å trappe opp studiestøtta til minst 1,5G, noko som tilsvarar ein auke på rett over 33.000 kroner til kring 160.000 kroner i året.

Arbeidande studentar

NSO-leiar Todnem Lund peikar på at 7 av 10 studentar i dag arbeider ved sidan av studia.

Ifølgje ein rapport frå Eurostudent, òg omtalt av Khrono, seier 65 prosent av norske studentar at inntektene frå deltidsjobben er nødvendige for å kunne studere i det heile teke. Rapporten slår fast at å jobbe mykje går utover studia.

Auka studiestøtte og ein betre studentøkonomi gjev studentane mogelegheita til å prioritere studia, seier Todnem Lund.

NSO forventar no at Jonas Gahr Støre (Ap) si påtroppande regjering og det nye stortinget tek ansvar og aukar kjøpekrafta til studentar ved å heve studiestøtta.

– Vi må sjå ein reell auke allereie i år for å vise at studentane vert tekne på alvor, avsluttar Todnem Lund.


Edvard Botterli Udnæs er leiar i Elevorganisasjonen. Foto: EO