Studietida kan utvidast for dei som vil studere kinesisk, japansk og arabisk. Universiteta og høgskulane kan få ta inn studentar til fireårig bachelor.
NPK-NTB
NPK-NTB

Det er Kunnskapsdepartementet som no opnar for at utdanningsinstitusjonane kan lage eit lengre studieløp for grada bachelor for språka som er spesielt vanskelege. Normalt er modellen basert på treårig bachelor og to år for grada mastar.

– I vår globale verda treng vi fleire med høg kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevjande studiar og språk det tek lang tid å meistre godt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dermed kan språkstudentane bruke meir tid på å vere i utlandet for å lære seg språket på eit ønskt nivå.


Chan (12) er ein av dei heldige, som ikkje har vorte gifta vekk. Foreldra hennar mista jobben i Dhaka, grunna koronakrisa, og familien måtte flytte heim til landsbygda. Dei har likevel hatt råd til å betale for noko undervisning til Chan frå ein privatlærar, slik at dottera kan halde fast ved legedraumen. Foto: Plan International Norge
Oppdatert: fredag 17. september 2021 09.24
ANNONSE