Studentar frå andre kommunar kan få den andre vaksinedosen sin i kommunen der dei studerer, opplyser Folkehelseinstituttet.
NPK-NTB
NPK-NTB

Kommunar kan bestille ekstra vaksinedosar for å vaksinere studentar som kjem frå andre kommunar enn der dei studerer, skriv FHI i eit skriv, ifølgje Avisa Oslo.

Dermed blir det opna, slik som tidlegare varsla, for at studentar skal tilbydast andre vaksinedose i studiekommunar, sjølv om dei ikkje er folkeregistrerte der. Det blir presisert at dei ekstra dosane ikkje blir øyremerkte studentane, men at dei vil gjere det mogleg å unngå forseinkingar elles i befolkninga.

Sjølve gjennomføringa av dose 2 til studentane skal skje integrert med resten av vaksinasjonen i kommunen, men korleis studentane blir tilbodne vaksinasjon – om det er gjennom innkalling, drop-in eller sjølvregistrering, er opp til kvar enkelt kommune.

Jobbar med registreringsløysing

– I samråd med FHIs tilrådingar vil Oslo kommune tilby vaksinedose 2 til alle studentar, uavhengig av kvar dei fekk dose 1. Det blir jobba med å forme ut ei registreringsløysing for studentar som fekk dose 1 i ein annan kommune, slik at vi kan setje dei opp på vaksinetime til dose 2 i Oslo, fortel vikarierande leiar for vaksineprogrammet i Oslo og assisterande kommuneoverlege, Miert Skjoldborg Lindboe.

Tilrettelegginga gjeld studentar på folkehøgskular, fagskular, høgskular og universitet.

I Oslo har 487.181 vorte vaksinerte med første dose, medan talet for fullvaksinerte er på 248.643, ifølgje ei oversikt frå FHI 9. august.


Tuva Todnem Lund er leiar av Norsk Studentorganisasjon. Foto: Ruben Rygh

LES OGSÅ

ANNONSE