Student brukte 3,9 prosent av eigen tekst på eksamen – utestengd i eitt år

Ein sjukepleiarstudent er utestengd frå Universitetet i Agder i eitt år for å ha plagiert seg sjølv på eksamen.

Birgitte Vågnes Bakken
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Studenten plagierte 194 ord av si eiga, tidlegare eksamensoppgåve, skriv Agderposten. Det svarte til 3,9 prosent av det nye svaret.

Sjølvplagieringa førte til utestenging sidan 21-åringen ikkje oppførte den tidlegare oppgåva si som kjelde på den nye eksamenen.

– Det var så lite, og viss eg hadde skrive rett av frå pensumboka, hadde eg skjønt det, men det var jo mine ord frå førre gongen eg hadde eksamen, seier ho.

Ikkje heile biletet

Universitetet i Agder ønskte i utgangspunktet ikkje å kommentere den konkrete saka, men onsdag kveld skriv kommunikasjonsdirektør Øivind Eskedal i ein e-post at saka slik ho er lagd fram ikkje belyser heile breidda i saka, men er basert på berre delar av saksgrunnlaget.

I oppfølgingssak publisert av Agderposten opplyser advokaten til studenten at sjølvplagieringa berre er del av saka som klagenemnda sett saman av to studentar, to forelesarar og ein tingrettsdommar har behandla.

Det kan vi derfor no stadfeste, opplyser Eskedal.

– Det er òg mangelfulle referansar til andre kjelder. Det er summen i saka som er grunnlaget for klagenemndvedtaket, ikkje sjølvplagieringa åleine, understrekar han.

I april konkluderte Oslo byfutembete at gjenbruk av eigen tekst frå tidlegare eksamensoppgåver er fusk når det ikkje blir oppgitt som kjelde på ein ny eksamen. Saka gjaldt ein student på Universitetet i Oslo som hadde brukt 18 prosent av eit tidlegare eksamenssvar då han tok eit nytt fag.


Foto: Scott Webb/Unsplash