Varmare hav trugar fuglelivet i Lofoten – fuglefjell står tomt

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Dei to fugleartane har liknande livsløp. Dei legg få egg, og dei seinare åra har det vore færre enn ein unge per reir.

Seniorforskar Tycho Anker-Nilssen (NINA) spår ei dyster framtid for fuglelivet på Vedøya. Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Tycho Anker-Nilssen er seniorforskar ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), som følger krykkjene med GPS. Han fortel til NRK at fuglane no flyr 150 kilometer frå kolonien for å hente mat.

Då er det ikkje alltid fugleungen er i live når dei kjem att.

– Havtemperaturene påverkar næringskjedene. Det er ikkje havtemperaturen i seg sjølv som krykkjene reagerer på, det er tilgangen på mat, seier Anker-Nilssen.

Endring i havtemperatur endrar også økosystema og då også matfatet til krykkjene. Samstundes sym fisken lenger nord før han gyter. Då finn ikkje fuglene mat der dei pla finne det før.


Les også: Klimasøksmålet vert klaga til Den europeiske menneskerettsdomstolen

15. juni 2021 anka Greenpeace, Natur og Ungdom og seks unge klimaaktivistar til Den europeiske menneskerettsdomstolen. Klimaaktivistane som er med i klagen er Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Cathryn Chamberlain (22), Lasse Bjørn (24) og Gina Gylver (20). Frode Pleym er leiar for Greenpeace og Therese Hugstmyr Woie er Natur og Ungdom-leiar. Foto: Lasse Fløde/Greenpeace