Helsedirektoratet vil at Stortinget vedtek forslaget om portforbod. Regjeringsforslaget har fått krass kritikk i høyringsrunden.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Det kan oppstå situasjonar som gjer at folkehelsa er trua og det ikkje er mogleg å handtere med andre tiltak, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Helsedirektoratet støttar forslaget om å gjere endringar i smittevernlova og dermed opne for eit portforbod. Det skal, dersom det blir vedteke, berre blir brukt «i ekstreme situasjonar», heiter det forslaget regjeringa sende på høyring.

Mange er kritiske

Høyringsfristen gjekk ut søndag, og mange har ytra motstanden sin. Vinmonopolet åtvarar om spritsmugling, medan Folkehelseinstituttet meiner det er lite smittevern å hente.

Fleire åtvarar om at barn vil få det endå vanskelegare ved eit portforbod.

Helsedirektoratet meiner på si side at det bør vedtakast og brukast i «ekstreme situasjonar».

Må vere førebudde

– Sannsynet for slike situasjonar er svært låg, men vi må vere førebudde på det som er usannsynleg, seier Guldvog.

Justisminister Monica Mæland opplyser til kanalen at departementet skal gjennomgå alle innspela, men at det framleis ventar på nokon som har fått utsett høyringsfrist.


Ingebjørg Blindheim under markeringa #ingenflereåmiste utanfor Stortinget, onsdag 8.januar 2020 i Oslo. Foto: @eliseamandaphoto
ANNONSE