LO vil ha krisetiltak for korona-permitterte og arbeidslause studentar. Dei krev mellom anna at denne gruppa skal ha rett til dagpengar under koronakrisa.
NPK-NTB
NPK-NTB

LO meiner tiltaka må på plass slik at studentar som har mista deltidsjobben og store delar av inntekta under koronakrisa, får råd til å fullføre utdanninga. Det skriv FriFagbevegelse.

Mellombels rett til dagpengar under koronapandemien og eit eige koronastipend gjennom Lånekassa er LOs krav til strakstiltak.

I tillegg til strakstiltaka, krev LO at rett til dagpengar på varig basis må vurderast, ein auke i lån og stipend frå Lånekassa, fleire og rimelegare studentbustader og eit løft i det psykiske helsetilbodet.

– Koronakrisa viser kor sårbare studentar er for kriser og svingingar i arbeidsmarknaden, seier LO-sekretær Kristin Sæther.

– Vi er avhengig av at unge folk har tillit til velferdsstaten i krisetider når dei verkeleg har bruk for han. Det er dei som skal bere den vidare, seier Sæther.


Les også: Lang kø for å få time hos studentpsykolog

Illustrasjonsfoto: Kinga Cichewicz
ANNONSE