ANNONSE
ANNONSE
Framsida SKULE OG JOBB Korona stikk kjeppar i hjula for Sommarpatruljen til LO

Korona stikk kjeppar i hjula for Sommarpatruljen til LO

Ungdomsrådgjevar i LO, Bjarne Lagesen. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix/ NPK

Korona stikk kjeppar i hjula for Sommarpatruljen til LO

Kvar sommar sjekkar LOs sommarpatrulje arbeidsforholda til sommarvikarar. I år gjorde koronaviruset jobben vanskeleg.
NPK-NTB
NPK-NTB

Kvar sommar sjekkar LOs sommarpatrulje arbeidsforholda til sommarvikarar. I år gjorde koronaviruset jobben vanskeleg.

Mellom anna har patruljen ikkje kunna gå inn på sjukeheimar og andre institusjonar der folk bur, for å vere sikre på at dei ikkje bidreg til koronasmitte.

– Det har òg vore mindre deltaking. Vi vil ikkje tvinge folk til å gå dersom dei føler fare for å bli smitta sjølve, seier ungdomsrådsgivar Bjarne Lagensen i LO til NTB. Han er leiar for sommarpatruljen.

Ungdomsrådgjevar i LO, Bjarne Lagesen. Foto: LO

Patruljen oppsøkte norske bedrifter i siste veka i juni og dei to første vekene i juli. Lagensen understrekar at det ikkje har vore smitte internt i sommarpatruljen, og at dei har hatt god kontroll på dei ulike Pará som oppsøkjer bedriftene.

– Vi har hatt mykje strengare smitteverntiltak enn retningslinjene FHI tilrådde på det tidspunktet, seier han.

Les også: Stasjonspikene skapte sin eigen sommarjobb

Telefonsamtalar

Mellom anna har patruljen i år gjennomført telefonintervju i mange tilfelle, framfor å oppsøkje sommarvikarar på arbeidsplassar. I tillegg har ein samla inn svar frå sommarvikarane digitalt, framfor skjema på papir.

– Det er klart at den gode samtalen er best når vi kan sitje saman med folk. Vi er der for å skape tryggleik for unge arbeidstakarar, og det blir lettare når ein møter dei ansikt til ansikt, seier Lagensen.

Han fortel at hovudinntrykket først og fremst er at det er langt færre sommarvikarar enn normalt.

– Det skjer veldig mykje oftare enn vanleg at bedrifter melder at dei ikkje har sommarvikarar, seier Lagensen.

Les også: Drøymer du om sommarjobb? Dette bør du tenkje på!

Færre brot på retningslinjene til LO

Førebels har ikkje LO gjennomgått tala nasjonalt. Til iTromsø fortel likevel fagleg ungdomssekretær Markus Gabrielsen i LO Troms og Finnmark at det er færre brot på retningslinjene til LO i Tromsø. Dei reknar med at dette kjem av viruspandemien.

– Det har ført til at vi ikkje har kunna gjort like mange besøk som under eit normalår, så det er nok større uvisse til om statistikken er heilt representativ, seier Gabrielsen til avisa.

Vanlegvis melder rundt 50 prosent av dei spurde arbeidstakarane i Tromsø om brot på retningslinjene, medan det i år er rundt 37,7 prosent. Rundt 18 prosent har ikkje fått tilstrekkeleg informasjon om verneombod på arbeidsplassen, medan 14,5 prosent ikkje har fått vaktlister i tide.

Les også: Resultata frå LOs sommarpatrulje er klare: Fire av ti bedrifter bryt lova

LO sitt hovudkvarter er i Folkets Hus i Oslo sentrum. Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5

LES OGSÅ

ANNONSE