Tik Tok går klar kritisk søkjelys i Noreg: Ingen har vurdert tryggleiken

Norske styresmaktsorgan har ikkje gjort noko forsøk på å kikke den populære videoappen Tik Tok i korta.

Nynorsk Pressekontor
Publisert
Oppdatert 04.08.2020 11:08

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

India har innført forbod mot 59 kinesiske appar, inkludert Tik Tok. USA vurderer å gjere det same. EU, Storbritannia, Nederland og Danmark har alle opna sak.

Med meir enn to milliardar nedlastingar har Tik Tok vorte ein av dei mest populære appane i verda. Men parallelt med populariteten veks skepsisen.

Frykta er at Tik Tok, som er eigd av kinesiske Byte Dance, kan brukast til storstilt innsamling av personopplysningar, mellom dei om barn – og at desse personopplysningane i verste fall kan hamne i hendene til kinesiske styresmakter.

Likevel har ingen av dei relevante styresmaktsorgana i Noreg undersøkt appen nærare.

Inga konkret vurdering

Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) viser til at det alltid vil vere ein risiko for at informasjon frå appar, sosiale medium og andre digitale tenester kan samlast inn og nyttast til formål som ikkje er ønskjelege.

Men NSM har ikkje gjort noko konkret vurdering av Tik Tok.

– Vi har førebels ingen planar om å sjå nærare på den konkrete appen, seier Roar Thon, fagdirektør for tryggingskultur i NSM, til NTB.

Heller ikkje Politiets tryggingsteneste (PST) har vigd appen merksemd.

– Vi har ikkje gjort noka spesiell vurdering av Tik Tok, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST.

Tik Tok har dei siste to åra rukke å bli ein av dei mest populære appane i verda. Her ser vi 14 år gamle Jalaiah Harmon (i midten) som står bak den verdskjende dansen the Renegade. Skjermdump frå TikTok.

Viser til europeisk gransking

Datatilsynet har hatt ei sak til behandling som gjeld sletting av ein konto hos Tik Tok, men har ikkje sett i gang noko større undersøking, opplyser tilsynet.

Datatilsynet ser likevel «visse personvernrettslege utfordringar» med Tik Tok og viser til EUs personvernråd (EDPB), som nyleg har oppretta ei eiga arbeidsgruppe for å sjå nærare på appen.

Arbeidsgruppa skal ifølgje Datatilsynet spesielt undersøkje behandlinga av personopplysningar for mindreårige, men også sjå på spørsmålet om overføring av opplysningar til Kina. I arbeidsgruppa vil medlemslanda òg utveksle informasjon om dei nasjonale granskingane som er i gang.

Datatilsynet deltek i EDPB som medlem utan stemmerett.

Blir undersøkt i fleire land

Det indiske forbodet mot Tik Tok vart innført i kjølvatnet av valdelege samanstøytar i grenseområda mellom India og Kina. India har grunngitt forbodet med at dei kinesiske mobilappane «stel brukardata og overfører dei i skjul».

USAs utanriksminister Mike Pompeo sa måndag at også amerikanarane vurderer å forby Tik Tok og andre kinesiske appar.

Det vart allereie i fjor kjent at føderale styresmakter i USA har sett i gang ei nasjonal tryggingsgransking av Tik Tok. Ei anonym kjelde hevda då at etterretning har vist at data frå appen er send til Kina, ifølgje avisa The New York Times.

Samtidig har Danmark , Nederland og Storbritannia alle opna sak for å undersøkje om Tik Tok behandlar personopplysningar i samsvar med lova. Bekymringa er spesielt knytt til kva informasjon Tik Tok samlar om dei mange barna som bruker appen.

Tik Tok avviser skuldingane

Tik Tok sjølv har gong på gong avvist skuldingane. Selskapet opplyser til NTB at Tik Toks brukardata blir lagra i USA, med tryggingskopi i Singapore, og at datasentera ligg utanfor Kina og dermed ikkje er underlagt kinesisk lovgiving.

Tik Tok forsikrar òg om at selskapet overheld lokal lovgiving.

– Tik Tok forpliktar seg til å respektere personvernet til brukarane og vise openheit med samfunnet vårt og tryggingsekspertar om korleis appen fungerer, seier ein talsperson for Tik Tok til NTB.