Regjeringa foreslår å endre lova for utdanningsstønad permanent, slik at Lånekassen kan gi betalingsutsetjingar i meir enn tre år.
NPK-NTB
NPK-NTB

Alle med studielån har høve til å utsetje den månadlege innbetalinga 36 gonger, tilsvarande tre år. Gjennom den mellombelse koronalova har Lånekassen fått lov til å gi betalingsutsetjingar òg til dei som har nådd denne grensa, men koronalova sluttar å gjelde i mai.

No foreslår Kunnskapsdepartementet å endre utdanningsstønadslova permanent, slik at Lånekassen i spesielle tilfelle kan gi betalingsutsetjingar i meir enn tre år.

– Ekstra betalingsutsetjingar på studielånet er ein enkel måte å avlaste dei som no slit med å få endene til å møtast. Det betyr at dei får ei utgift mindre å tenkje på, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Han seier det har vore ein klar auke i søknader om utsetjing dei siste vekene, noko som viser at behovet er der.

– Derfor endrar vi no lova, seier statsråden.

LES OGSÅ

ANNONSE