Dei fleste universiteta og høgskulane i Noreg har avlyst all undervisning og stenger på grunn av koronaepidemien.
NPK-NTB
NPK-NTB

Dette inkluderer alle universiteta. Fleire av dei hadde allereie byrja å trappe ned.

«All normal undervisningsaktivitet ved Universitetet i Oslo skal opphøre fra fredag 13. mars 2020. Fra i morgen skal undervisning gis digitalt. Det har universitetsledelsen bestemt», skriv Uniforum om UiO.

Enkelte universitet og høgskular avlyser i første omgang ut denne veka. Dette gjeld Universitetet i Agder, Nord universitet, og Høgskolen i Østfold. Andre avlyser undervisninga på ubestemt tid.

Akkurat no sit alle rektorar ved høgare utdanningsinstitusjonar i møte med høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H). Høgskulen i Molde fortel NTB at dei ventar med å publisere nye tiltak til dette møtet er over.

Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

LES OGSÅ

ANNONSE