Reiselivsbransjen krev at utanlandske reisemål tek miljøansvar for å sende norske turistar dit. Samstundes ser dei paradokset i at flyreiser til utlandet vil føre til meir utslepp frå nordmenn.
NPK-NTB-Marius Helge Larsen
NPK-NTB-Marius Helge Larsen

– Det er ei kjempeutfordring, innrømmer leiar Astrid Bergmål i Reise Virke under det norske statsbesøket i Jordan.

Ho og ei rekke norske reiselivsaktørar er med på turen for å vurdere stader dei kan sende nordmenn til.

Krav om berekraft

I motsetning til liknande turar tidlegare, har dei stilt tydelege krav på førehand til alle stadene som vil lokke til seg velståande norske turistar.

– Vi har gitt tydeleg beskjed om at attraksjonane dei viser oss, må jobbe aktivt med berekraft. Viss ikkje, må dei finne noko anna å vise oss, seier ho til NTB.

Denne kursendringa kjem til å bli førande for heile den norske reiselivsbransjen framover, meiner Bergmål.

Opplevinga hennar er at både store og små norske aktørar sluttar opp om det, mellom anna gjennom Virkes vegkart for berekraft , som vart lansert i slutten av fjoråret.

Leiar Astrid Bergmål i Reise Virke nyt utsikta ved Daudehavet. Under turen har dei stilt tydelegare miljøkrav enn tidlegare til jordanske reiseoperatørar som vil lokke til seg norske turistar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / NPK

Blir vanskeleg for dei som ikkje leverer

Bergmål viser til undersøkingar dei har gjort, der éin av tre nordmenn svarer at miljøet er styrande når dei skal velje ferie og at åtte av ti meiner det er viktig å støtte opp om lokalmiljøet der dei reiser.

– Destinasjonane er nøydde til å levere på berekraft. Fram til no har hovudfokuset vårt vore kva som er bra for norske turistar å oppleve, og om det kan bli populært. No kjem grønt og berekraftig reiseliv til å vere eit kvalitetskrav på same måte som alt anna. Eg trur det blir veldig vanskeleg for dei som ikkje tek omsyn til det, seier Virke Reiseliv-leiaren.

Ho nemner slitasje på naturen og korleis turismen påverkar lokalmiljøet, både økonomisk og sosialt, som særleg viktig.

– Kjem ikkje unna utslepp

Onsdag var dei norske reisebyråa innom den verdskjente oldtidsbyen Petra, ein stad som er ramma av masseturisme. Temaet her var òg berekraft.

– Men hjelper det noko om Petra blir meir berekraftig når nordmenn ofte slepper ut massevis av klimagassar for å fly dit?

– Ja, det gjer det. Vi kjem ikkje unna at det er utslepp, og det er ei utfordring. Samtidig jobbar bransjen hardt for å redusere utsleppa, mellom anna ved å velje nye fly som slepper ut mindre. Men det som skjer lokalt, for å ta vare på desse stadene, blir ikkje mindre viktig av det, seier Bergmål.

Folk vil halde fram å reise

Ho påpeikar at folk vil halde fram med å reise, og at mange har bestemt seg for kvar dei vil dra.

– Då blir det uansett utslepp. Men når dei først kjem ned til til dømes Jordan, har det jo noko å seie korleis dei taklar turiststraumen lokalt, kor mykje slitasje det gir, og korleis det påverkar lokalsamfunnet, seier ho.

Og legg til:

– Vi gjer oss sjølve ein bjørneteneste viss vi tenker at det ikkje er vits å bry seg fordi det uansett kjem utslepp.

Illustrasjonsfoto av fly: Unsplash.com. Skjermdump frå Finn.no
Oppdatert: sundag 15. mars 2020 20.14

LES OGSÅ

ANNONSE