Før nyttår melde Noregs Mållag at dei hadde nådd 13.474 medlemmer, det høgaste medlemstalet sidan 1989. No har dei det endelege talet for 2019.

Mållaget har nådd eit medlemstal på 13.500 medlemmer. I 2019 har dei fått over tusen nye medlemmer, skriv dei på eiga nettside.

I 2020 vil dei arbeide med saker som framlegg til ny opplæringslov, ny språklov og ei eiga språkmelding.

– I arbeidet med desse sakene er det ekstra viktig å vise styresmaktene kor mange vi er, skriv mållaget på nettsida.

Gunnhild Skjold (23) frå Tromsø er leiar i Norsk Målungdom. Foto: Anna Sofie Ekeland Valvatne/NMU
ANNONSE