Ber dei vaksne bli med i global storstreik for klimaet

Ingvild Eide Leirfall
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Inspirert av rørsla #Fridaysforfuture, er det no duka for ei heil veke med streikar over heile verda.

Skulestreikane med barn og unge har fått mykje merksemd, og det vart anslått at omlag 1,5 millionar unge i over 130 land samla seg i den største globale skulestreiken så langt, 24. mai i år. 

– Sorry, om dette passar dårleg for deg

For første gang sidan Greta Thunberg sette seg ned utanfor Riksdagen i Sverige for å streika hausten 2018, vil også vaksne vera med på den globale streiken. 

– Me føler at mange vaksne ikkje heilt har forstått at me unge ikkje kan stansa klimakrisa sjølv. Sorry, om dette passar dårleg for deg. Men dette er ikkje ein enkeltgenerasjons-jobb. Det er menneskeslekta sin jobb.

Dette skriv Greta Thunberg og 36 andre unge klimaaktivistar i ein invitasjon til dei vaksne om å delta i streiken, publisert i britiske The Guardian.

Appellerer til foreldre

– Under den franske revolusjonen strøymde mødrer til gatene for barna sine. I dag kjempar me barna sjølve, medan så mange av foreldra våre er opptekne med å diskutera om me har gode karakterar, ein ny diett eller kva som skjedde i Game of Thrones-finalen. Samstundes som planeten brenn, skriv klimaaktivistane vidare.

Og foreldre byrjar å vakna. I Noreg vart også vaksne med i klimamarkeringar under Klimabrølet 30.august i år. Arrangørane reknar at omlag 58.000 møtte opp over heile landet. 

I England oppmodar gruppa Parents for future andre foreldre til å bli med, og har laga ein film for å verkeleg visa alvoret.

– Unge folk streikar for klimaet. Bli med dei, er beskjeden.

Verdsomspennande klimaveke

Foto:Patagonia/Globlal climate strike

Det er førebels planlagt over 2400 arrangement i 115 land og 1000 byar. Men som i tidlegare Fridayforfuture-streikar, stig tala stadig etterkvart som det nærmar seg den globale #Weekforfuture.

Bedrifter er også oppmoda til å streika, og mange har samla seg under Not business as usual. Morgonen 16. september har nesten 1200 bedrifter signert på at dei er med.

Lush Cosmetics, isprodusent Ben & Jerry’s og klesmerket Patagonia er nokre av desse.

Amazon-tilsette: – Me må ta ansvar

Over 1000 tilsette i Amazon har varsla at dei vil gå ut i streik fredag 20. september. Allereie 9. september la dei ut ei pressemelding på nettstaden Medium, om kvifor dei vil streika.

– Som tilsette i ei av verdas største og mektigaste bedriftar, er vår rolle i møte med klimakrisa å sikra at bedrifta er leiande på klima – ikkje hengande etter. Me må ta ansvar for påverknaden vår bedrift har på planeten og folk, skriv dei og krev mellom anna nullutslepp innan 2030. 

Det er også mogleg å delta i den digitale streiken, ved å lasta opp banner og «legge ned» heimesida til bedrifta denne dagen.

Tumblr, Imgur, WordPress og Kickstarter er blant dei over 1000 bedriftene som allereie har meldt seg på. 

Amnesty-støtte

Fredag 20. september startar streikeveka med skulestreik, noko også Kumi Naidoo, generalsekretær i Amnesty international, har fått med seg.

Han har sendt brev retta til lærarar og skuleleiarar over heile verda, med oppmoding om å støtta skulestreikane.

– Retten til eit sunt miljø, inkludert eit trygt klima, er grunnleggande for å kunne gleda seg over andre rettar. Det er ein rett som barn i dag, trist nok har blitt tvinga til å ta leiinga i å setje lys på.

Han skriv at årsaka til streikane er så viktig historisk sett, at han bed skuletilsette om å ikkje hindra eller straffa elevar som deltek i streikane denne veka.

Ryddedag

Greta Thunberg kjem til å vere blant dei som deltek på skulestreiken i New York. Byen er vertsskap når FN sitt klimatoppmøte går av stabelen 23. september.

Laurdag 21. september er det verdsdagen for opprydding og i fleire land blir det arrangert strandrydding, byrydding og meir. I fjor deltok over 18 millionar menneske på verdsoppryddingdagen, eller World clean up day.

Her kan du sjå alle arrangement, legga til ditt eige og lese meir.

  • Nedanfor ser du korleis det såg ut under Klimabrølet i Oslo, 30.august:

https://www.facebook.com/Framtida/videos/1611974798938955/