Ni av ti universitet er langt unna å oppfylle kravet om bruk av begge målformer. Verst står det til med nynorskbruken ved Universitetet i Søraust-Noreg.
NPK-NTB
NPK-NTB

Det viser ferske tal frå Språkrådet, skriv Khrono.

Mållova seier at begge målformer skal vere representert med minst 25 prosent hos sentrale statsorgan.

Rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg (USN), Petter Aasen, opplever dobbelt språkpress frå styresmaktene. Foto: Audunpi, Wikipedia

Universitetet Sør-Noreg på jumboplass

Når det gjeld kategorien lengre tekstar, ligg Universitetet i Søraust-Noreg (USN) på 15 prosent. Men på nettsider og i sosiale medium er delen heilt nede i høvesvis 2,1 og 2,6 prosent.

Det finst ingen gode unnskyldningar for den språklege svikten, seier USN-rektor Petter Aasen.

– Men det finst nokre forklaringar. Vi er under eit dobbelt press frå styresmaktene med kravet om 25 prosent nynorsk og å ta vare på norsk fagspråk samla sett, samtidig som vi blir oppmoda til å styrke dei engelskspråklege tilboda, seier rektoren.

Les også: NTNU er nynorskversting – igjen

UiB best i klassa

Universitetet i Bergen har 23,1 prosent nynorsk på nettsidene og heile 27,9 prosent i sosiale medium.

Utanom dette har universiteta ein nynorskdel på under 10 prosent på nettsidene sine. Det betyr at berre eitt av ti universitet er i nærleiken av å innfri lovkrava til veksling mellom målformene, skriv Khrono.

Oslomet er det einaste universitetet som ikkje har rapportert tal for språkbruk.

Les også: Åtvarar mot mangel på journalistar som skriv nynorsk: – Skuffande og alvorleg

Bent Are Iversen heldt fotokurs for praktikantane ved Nynorsk avissenter i Førde i fjor haust. Foto: Kjell Ove Nordeide
Oppdatert: fredag 26. juli 2019 10.16

LES OGSÅ

ANNONSE