75,3 prosent av dei som byrja på vidaregåande skole i 2013 fullførte innan fem år.
mm

Tala låg til samanlikning på rundt 69 prosent da Kunnskapsløftet vart innført i 2006, og på 75 prosent på same tid i fjor, melder Kunnskapsdepartementet.

Regjeringa har eit mål om at 90 prosent av elevane fullfører vidaregåande innan fem år.

Vil innføre fleire tiltak

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er glad for at talet aukar, og departementet vil sjå på fleire tiltak for å hindre fråfall.

– Vi trappar opp innsatsen tidleg i utdanninga med fleire lærarar og plikt til intensivopplæring i rekning, lesing og skriving. Vi innfører også ny struktur på yrkesfaga, som også skal gi meir og tidlegare spesialisering, og vi held fast på fråværsgrensa, seier Sanner i pressemeldinga.

Les også: Desse masterstudentane har fått millionstøtte til å utvikla ein mobilapp som skal motivera elevar og studentar til å møta på skulen.

Masterstudentane Hana Colakovic og Michelle Sæther er dei i ferd med å utvikla ein mobilapp som skal motivera elever og studentar til å møta opp på skulen. Foto: privat
ANNONSE