Frå august 2018 til april i år har avskoginga av regnskogen i Amazonas auka med 20 prosent, ifølgje ein miljøvernorganisasjon.
NPK-NTB-AP
NPK-NTB-AP

Miljøvernorganisasjonen Imazon følgjer situasjonen i regnskogen i Amazonas tett og seier måndag at satellittbilde viser at over 2.100 kvadratkilometer med skog har vorte borte i regionen frå august i fjor til april i år.

Det er ifølgje organisasjonen ein auke på 20 prosent frå 1.800 kvadratkilometer skog som vart borte i same nimånadersperiode året før.

Ukontrollert avskoging

Ifølgje analysar skjer mykje av avskoginga ukontrollert, og noko av det har vorte hogge i beskytta område og område der urbefolkninga lever.

I 2017 fortalde seniorforskar og forfattar Why forests? Why now?, Frances Seymour, kvifor ho meiner regnskogane ikkje har fått merksemda den fortjener frå klimaforskarar og forskarar innan samfunnsutvikling og global helse.

– Vi klarar ikkje å redusere klimautsleppa utan skogen, understreka Seymour til Framtida.no.

Les også ekspertintervjuet: Klima og artsmangfald heng saman

Mange er uroa for kva Brasil sin nye president Jair Bolsonaro vil ha å seie for regnskogen. Les meir om høgrebølgja i Latin-Amerika her: 

Jair Bolsonaro tok til som president i Brasil første januar 2019. Antonio Cruz/Agência Brasil [CC BY 3.0 br], via Wikimedia Commons
Oppdatert: sundag 2. juni 2019 15.21
ANNONSE