Færre nordmenn har flyskrekk

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I 1986 sette 5 prosent av Noregs befolkning aldri beina sine i eit fly fordi dei hadde det forskarane kallar alvorleg flyskrekk. 29 år seinare, i 2015, var talet 0,5 prosent, skriv Forskning.no.

Les også: Ifjor var samferdselsministeren med på Noregs første el-flyging

Meir flyvante

Forskarane bak studien trur at årsaka til at nordmenn er mindre redde no er at vi flyr meir.

– Vi blir langsamt rolegare når vi erfarer at skrekkfantasiane våre ikkje slår til, og verkelegheita får stadig større plass. I tillegg får ein ein effekt av at folk flyr meir og får meir trening. Mange byrjar å fly i yngre alder, noko som betyr at ein som barn lærer at det er trygt å fly, seier professor og spesialist i psykiatri Øyvind Ekeberg til nettstaden.

Les også: Avinor åtvarar regjeringa mot vekst i flytrafikk

Mindre alkohol og roande tablettar

Det var også fleire som dempa frykta med alkohol eller roande tablettar, på 80-talet enn no. I 1986 drakk 11 prosent av dei som flaug alltid alkohol på turane sine, 29 år seinare er talet redusert til 7,5 prosent. Når det gjeld roande tablettar, tok 3 prosent dette i 1986, medan 2 prosent gjorde det i 2015.

Ekeberg seier at risikoen for flyulykker er så liten at dei ikkje klarer å finne noko mengdeomgrep for kor liten han er og at det derfor er mest dekkande så seie at han er null.

Har du høyrt om flyskam? Meir enn 20.000 svenskar har gått saman om eit felles nyttårsforsett – å ikkje fly

Maja Rosen

På Flightradar24.com kan ein sjå alle flya i sanntid. Maja Rosén er redd for kva all flyginga vil gjere med kloden, og har derfor starta ein kampanje der målet er å få flest mogleg til å halde seg på jorda i 2020. Foto: Skjermdump frå flightradar24.com/Maja Rosén