Nord universitet foreslår å legge ned Nesna og Sandnessjøen som studiestader og spisse tilbodet fleire andre stader.
NPK-NTB
NPK-NTB

Endringane som universitetet ønsker å gjere inneber ei samling av forsking og utdanning i sterkare fagmiljø, og dessutan endring og avvikling av aktiviteten ved enkelte studiestader.

Universitetet vil legge ned tilboda i både Nesna og Sandnessjøen og behovsprøve studietilbodet på ei rekke andre stader, og dessutan spisse tilbodet i Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal.

På Nesna inneber det at mellom anna barnehagelærarutdanninga forsvinn og i Sandnessjøen sjukepleiarutdanninga.

Framtida.no har samla saman tal frå mange av dei største utdanningsinstitusjonane for høgare utdanning i Noreg, og resultatet er klårt: Det løner seg å klage på karakterane! 

Satsar på Bodø og Levanger

Universitetet foreslår to campusar, ein i Bodø og ein i Levanger. Her er meininga å satse på ei vidare utvikling og oppbygging av dei sterkaste fagmiljøa til universitetet.

– Innstillinga vår til endring i studiestader får store konsekvensar for ein del av våre tilsette. Målet vårt er at alle tilsette skal få tilbod om jobb ved Nord universitet, men dette kan for nokre tilsette innebere at dei får lengre reiseveg eller får endra arbeidsstad, seier rektor Hanne Solheim Hansen.

Les også reportasjen: Her får studentane studiepoeng i stunting og parkour

På høyring i juni

Omlegginga vil bli gjennomført i løpet av rundt tre år, og den endelege avgjerda etter ein høyringsrunde blir tatt 26. juni.

Nord universitet vart etablert 1. januar 2016 gjennom ei samanslåing av Universitetet i Nordland, Høgskulen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Hovudsetet ligg i Bodø, og universitetet har per i dag studiestader også i Steinkjer, Levanger, Mo i Rana, Nesna, Namsos, Stjørdal, Stokmarknes og Sandnessjøen.

Les også reportasjen om Oda (19) som tok eit friår for å satse på politikken: – Om du er ung og flink så synest folk det er ekstra kult.

Foto: Ida Johanne Aadland
ANNONSE