I fjor reiste om lag 1 800 norske elevar på utveksling, men regjeringa ønsker at det skal bli enda fleire. Derfor vil dei no gi utvekslingsorganisasjonane og skoleeigarane eit større ansvar for sikkerheita til elevane.
Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil at fleire skal fullføra graden. Foto: Marte Garmann
Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil legge til rette for fleire studentar på utveksling. Foto: Marte Garmann

Regjeringa vil stramme inn krava slik at utvekslingsorganisasjonar må ha faste rutinar for å unngå, fange opp og rette opp uakseptable situasjonar.

– Vi ønsker at enda fleire ungdommar skal reise på utveksling, men da må vi ha eit regelverk som bidrar til å gi elevane trygge, sikre og gode opphald, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Etter å ha fått avslag på søknaden i 2018 får ANSA no pengar til å utvide sitt nettbaserte psykologtilbod for studentar i utlandet.

Informasjon, råd og oppfølging

Regjeringa foreslår at utvekslingsorganisasjonane skal få eit større ansvar for å gi god informasjon til elevane før opphaldet, å gi råd og følgje opp elevane undervegs, og å sørgje for at vertsheimane har høg nok standard.

I tillegg gjer det nye regelverket det klarare kva som skal til for at ein utvekslingsorganisasjon skal miste den offentlege godkjenninga.

Forslaget til ny forskrift er no ute på høyring. Dei nye reglane skal bli gjeldande til søknadsrunden for godkjenning av utvekslingsorganisasjonar og utvekslingssamarbeid hausten 2019.

Les også om Caroline Piasecka som fekk betalt utdanning med idrettsstipend i USA. 

Caroline Piasecka (til venstre) tok både bachelor- og mastergrad i løpet av fire år med idrettsstipend. Foto: Privat
Caroline Piasecka (til venstre) tok både bachelor- og mastergrad i løpet av fire år med idrettsstipend. Foto: Privat
Oppdatert: tysdag 16. april 2019 13.08

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE