Kongen om skulestreiken: – Det er deira verd dei snakkar om

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Kring 40 000 elevar tok til gatene førre fredag for å streike for klimaet, og kongen skjønar kvifor dei er frustrerte:

– Framtida for dei kjem uansett. Dei har hastverk med å få dette på plass, for det er deira verd dei snakkar om, ikkje vår, sa kong Harald ifølgje NTB.

Les også intervjuet med ungdomane som er villige til å trasse mars-kulda for å hindre eit varmare klima: – Dei søv på klima. No må me stå opp og ta ansvar!

Frå venstre: Mia Elise N. Johnsen (17), Embla Ween Petersen (16), Maria Enger (16) og Vilde Willeke (16) sov utanfor Stortinget natt til fredag og droppa undervisninga på sine vidaregåande skular. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Ein av dei største trugslane i verda

I desse dager er kongeparet er på statsbesøk i Chile, og kongen har diskutert klimautfordringa og behovet for grøn omstilling ved fleire høve.

I ei tale utanfor presidentpalasset i Santiago sa kongen, ifølgje NTB, at klimaendringane utan tvil er ein av dei største trugselane verda står ovanfor slik vi kjenner den.

Under ei tale på eit næringslivsarrangement i hovudstaden, vende kong Harald auget heimover, og sa at nedgangen i oljeindustrien har ført til at Noreg lyt tenke nytt og justere næringslivet i ei grønare retning.

Dette trur kongen vil opne nye næringslivsmogelegheiter og skape nye jobbar:

– Grøne behov får oss til å finne innovative løysingar, og banar veg for spanande mogelegheiter for kreative og framoverlente menn og kvinner. Eg er trygg på at skiftet til ein grøn økonomi vil gje oss betre helse, eit reinare miljø og ein sterkare økonomi.

Då klima- og miljøminister Ola Elvestuen mottok krava frå dei streikande var han tilbakehalden med løftene: – Eg kan ikkje love at det ikkje kjem meir leiting etter olje i Noreg.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte elevane som fredag streika frå skulen for å sikre at politikarane høyrer klimakrava deira. Foto: Bente Kjøllesdal