Dobbelt så mange som venta streika for klimaet

Bente Kjøllesdal
Publisert
Oppdatert 25.03.2019 10:03

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Dette viser det enorme engasjementet norsk ungdom har for framtida si. Over 36 000 har teke til gatene for å krevje klimahandling. No må regjeringa lytte! seier Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom i ei pressemelding.

Sjå biletsaka om dei mange parolane som var i sving under streiken.

Dobbelt så mange som venta

I førekant av streiken rekna miljøorganisasjonen med at kring 15 000 elevar over heile landet kom til å streike. Førebelse tal syner at det var meir enn dobbelt så mange som møtte opp.

Her fortel tre av streikarane til Framtida.no kvifor dei møtte opp:

Det vart fredag mana til storstreik i over 70 byar og bygder i Noreg, frå Longyearbyen til Mandal. Ifølgje miljøorganisasjonen møtte over 20 000 born og unge i Oslo opp framfor Stortinget fredag. Samstundes streika over 4000 i Trondheim, over 1000 i Tromsø, og over 1300 i Hamar.

– I dag har vi vist at den yngre generasjonen synest ikkje noko om regjeringa sin klimapolitikk. Om vi skal ha noko som helst håp om å nå klimamåla må vi radikalt omstille samfunnet vårt. No må politikarane høyre etter! seier Eiterjord i pressemeldinga.

Då klima- og miljøminister Ola Elvestuen mottok krava frå dei streikande var han likevel meir tilbakehalden med å gje lovnadar: – Eg kan ikkje love at det ikkje kjem meir leiting etter olje i Noreg.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte elevane som fredag streika frå skulen for å sikre at politikarane høyrer klimakrava deira. Foto: Bente Kjøllesdal