Desse borgarane er mest uroa for at klimaendringar skal prege landet

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Ipsos har spurt eit representativt utval personar frå 28 ulike land om kva tema dei er mest bekymra for i sitt eige land.

Globalt svara 11 prosent at klimaendringar var den største uroa. Medan kvar fjerde canadiar og velståande kinesar drog fram klimaendringane som den største urofaktoren, var det berre 1 prosent av argentinarar som gjorde det same. 

Les også: På lista over dei 50 byane i verda som har dårlegast luftkvalitet er 22 byar kinesiske.

Klimaet høgst på urolista til kvar femte svenske

I heimlandet til den svenske klimaktivisten Greta Thunberg framheva kvar femte person klimaendringane som temaet som forårsaka størst uro.

Thunberg sitt engasjement har spreidd seg over heile verda, og fredag streikar elevar i 123 land for å tvinge fram klimahandling.